Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp vật tư cho máy nghiền bi phục vụ sản xuất Quý 2-2021 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

( 24/03/2021 - 15:24 )

 

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV

– Tên gói chào: Cung cấp vật tư cho máy nghiền bi phục vụ sản xuất Quý 2-2021 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

– Thời gian phát Thư mời chào giá: VIMICO phát trực tiếp, gửi email, fax hoặc chuyển phát nhanh cho khách hàng Thư mời chào giá trong thời gian từ 14h00 ngày 24/3/2021 đến 09h00 ngày 30/3/2021 (giờ hành chính). Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) Thư mời chào giá.

Khi đến trực tiếp nhận Thư mời chào giá, đại diện khách hàng phải xuất trình giấy giới thiệu còn hiệu lực do khách hàng phát hành.

– Địa điểm phát Thư mời chào giá: Tại phòng Kế hoạch Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

– Thời gian, địa điểm nộp Hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được nộp trước 09h00 ngày 31/3/2021 tại phòng Kế hoạch Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Các Hồ sơ chào giá của các khách hàng tham dự sẽ được đại điện của VIMICO mở đồng thời một cách công khai vào hồi 09h30 ngày 31/3/2021 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Bên mời chào giá mời các Khách hàng đã nộp HSCG chứng kiến và xác nhận việc mở các HSCG, tuy nhiên việc mở HSCG vẫn được tiến hành vào thời gian đã được quy định trong TMCG mà không phụ thuộc vào việc có mặt hay không của các khách hàng này. Việc xem xét, đánh giá HSCG của các Khách hàng thuộc thẩm quyền của Hội đồng giá Tổng công ty, phù hợp với các tiêu chí đã được nêu tại Thư mời chào giá và các quy định của Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

Các thông tin về nội dung chủ yếu của Hồ sơ chào giá của các Khách hàng tham gia chào giá: Tình trạng niêm phong, tên nhà cung cấp, thông tin về hàng hóa, giá chào, thời gian giao hàng, thời gian có hiệu lực của Hồ sơ chào giá … sẽ được lập thành một biên bản chung để làm cơ sở đánh giá lựa chọn nhà cung cấp.

– Địa chỉ thông báo và niêm yết thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá được thông báo trên trang mạng điện tử của VIMICO, website www.vimico.vn, đồng thời được niêm yết tại trụ sở Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico từ 14h00 ngày 24/3/2021 đến 09h30 ngày 31/3/2021.

Tổng công ty Khoáng sản – TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nguồn: Phòng KH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan