Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Cơ cấu tổ chức

( 04/01/2017 - 9:57 )
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI
I ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV
1 Trịnh Văn Tuệ Bí thư
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư
II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1 Vũ Văn Long Chủ tịch
2 Trịnh Văn Tuệ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3 Nguyễn Văn Hải Ủy viên HĐQT
4 Ngô Quốc Trung Ủy viên HĐQT
5 Đặng Đức Hưng Ủy viên HĐQT
III BAN KIỂM SOÁT
1 Lương Văn Lĩnh Trưởng Ban
IV BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Trịnh Văn Tuệ Tổng Giám đốc
2 Đặng Đức Hưng Phó TGĐ
3 Nguyễn Văn Thái Phó TGĐ
4 Đào Minh Sơn Phó TGĐ
5 Ngô Quốc Trung Phó TGĐ
6 Nguyễn Văn Viên Kế toán trưởng
V CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Bùi Văn Chu Chủ tịch
2 Đinh Tiến Phó Chủ tịch
IV ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY
1 Đặng Quang Huy Bí thư
2  Hoàng Minh Thắng  Phó Bí thư

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *