Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Nghị Quyết HĐQT của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về việc thống nhất chi trả tức năm 2017 cho các cổ đông

( 22/05/2018 - 1:23 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP.

( 27/04/2018 - 1:23 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Công bố báo cáo tài chính Hợp nhất toàn tổng công ty quý I.2018

( 26/04/2018 - 1:22 )

Download File ↵  

Công bố báo cáo tài chính riêng Tổng công ty quý I.2018

( 26/04/2018 - 1:21 )

Download File ↵  

Nghị quyết HĐQT bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV

( 11/04/2018 - 1:21 )

Download File ↵  

Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 11/04/2018 - 1:20 )

Download File ↵  

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

( 05/04/2018 - 1:19 )

Download File ↵  

Tổng công ty Khoáng sản TKV ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với Công tt TNHH Kiểm toán và tyw vấn UHY ACA

( 05/04/2018 - 1:18 )

Download File ↵  

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

( 27/03/2018 - 1:18 )

Download File ↵  

Báo cáo thường niên năm 2017

( 27/03/2018 - 1:17 )

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

( 23/03/2018 - 1:16 )

Download File ↵  

Giải trình bổ xung biến động kết quả SXKD năm 2017 so với năm 2016

( 20/03/2018 - 1:15 )

Download File ↵  

Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

( 16/03/2018 - 1:14 )

Download File ↵  

Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty

( 16/03/2018 - 1:13 )

Download File ↵  

Giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh trước kiểm toán so với sau kiểm toán

( 13/03/2018 - 1:12 )

Download File ↵  

Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

( 12/03/2018 - 1:11 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính hợp nhất toàn Tcty năm 2017

( 08/03/2018 - 16:14 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn P.QTK

Báo cáo tài chính năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 08/03/2018 - 16:11 )

Download File ↵  

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và các tài liệu kèm theo

( 08/03/2018 - 1:11 )

Thông tin chi tiết đề nghị xem tại đây  

Công bố thông tin bất thường

( 08/02/2018 - 15:55 )

Download File ↵   Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Nguồn : phòng QTK

Công bố thông tin bất thường

( 07/02/2018 - 14:22 )

Download File ↵   Nghị quyết HĐQT thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Tổng công ty Nguồn : phòng QTK

Giải trình báo cáo tài chính quý IV năm 2017

( 01/02/2018 - 20:36 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 30/01/2018 - 20:43 )

Download File ↵  

Báo cáo tài chính quý IV năm 2017 hợp nhất toàn Tổng công ty

( 30/01/2018 - 1:40 )

Download File ↵  

Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn năm 2017

( 26/01/2018 - 14:31 )

Download File ↵  

Báo cáo quản trị công ty năm 2017

( 26/01/2018 - 14:30 )

Download File ↵  

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản – TKV

( 18/01/2018 - 16:38 )

Download File ↵  

Dừng đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Vàng Lào Cai

( 29/12/2017 - 16:03 )

Download File ↵   Nguồn : phòng QTK

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV TẠI CÔNG TY CP VÀNG LÀO CAI

( 22/12/2017 - 15:24 )

Nguồn: Phòng QTK

Về việc thoái số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP vàng Lào Cai

( 19/12/2017 - 14:18 )

Download File ↵