Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Báo cáo tài chính riêng Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP từ ngày 06/10/2015 đến 31/12/2016 (đã được kiểm toán)

( 24/11/2017 - 15:45 )

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đã kiểm toán)

( 24/11/2017 - 15:45 )

Công bố thông tin bất thường: Giải trình số liệu báo cáo tài chính năm 2016 trước kiểm toán và sau kiểm toán

( 24/11/2017 - 15:43 )

Công bố thông tin bất thường: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

( 24/11/2017 - 15:43 )

Công bố thông tin về việc không tổ chức bán đấu giá cổ phần

( 24/11/2017 - 15:42 )

Công bố thông tin về việc gia hạn nộp hồ sơ đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4

( 24/11/2017 - 15:41 )

Thông báo bán đấu giá cổ phần (trọn 01 lần) để thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

( 24/11/2017 - 15:40 )

Giải trình kết quả quý IV năm 2016

( 24/11/2017 - 15:39 )

Danh sách cổ đông Nhà nước, cổ đông lớn

( 24/11/2017 - 15:38 )

Bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty

( 24/11/2017 - 15:37 )

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

( 24/11/2017 - 15:36 )

Báo cáo tài chính Công ty mẹ giai đoạn từ 06/10/2015 đến 31/12/2016

( 24/11/2017 - 15:36 )

Công bố thông tin bất thường: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Tổng công ty Khoáng sản – TKV

( 24/11/2017 - 15:35 )

Công bố thông tin bất thường: Thông báo kết quả thực hiện thoái vốn của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty CP Vật tư mỏ địa chất – Vimico

( 24/11/2017 - 15:34 )

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản (MIDECO)

( 24/11/2017 - 15:33 )

Công bố thông tin bất thường:

( 24/11/2017 - 15:32 )

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần Cty CP Gạch gói và VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh

( 24/11/2017 - 15:31 )

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần Cty CP Vật tư mỏ Địa chất – Vimico

( 24/11/2017 - 15:30 )

Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty CP Vật tư mỏ địa chất – Vimico

( 24/11/2017 - 15:30 )

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ MỎ ĐỊA CHẤT – VIMICO Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) xin thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần thoái vốn của Tổng công

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP Phát triển Khoáng sản (MIDECO)

( 24/11/2017 - 15:29 )

Thông báo về việc cung cấp bổ sung thông tin đấu giá Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản (MIDECO)

( 24/11/2017 - 15:28 )

Quyết định về việc sửa đổi Quy chế bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản

( 24/11/2017 - 15:28 )

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản – TKV về việc bổ sung công bố thông tin và sửa đổi Quy chế bán đấu giá của Công ty Cổ phần phát triển Khoáng sản (MIDECO)

( 24/11/2017 - 15:27 )

Quyết định về việc thông qua Danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua cổ phần Công ty CP Gạch ngói và VLXD Đồng Nai – Hà Tĩnh

( 24/11/2017 - 15:26 )

Quyết định về việc thông qua Danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua cổ phần Công ty Cổ phần Vật tư mỏ địa chất – Vimico

( 24/11/2017 - 15:25 )

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

( 24/11/2017 - 15:24 )

Công bố thông tin bất thường

( 23/11/2017 - 23:50 )

Công bố thông tin: Quyết định v/v tạm dừng phiên bán đấu giá cổ phần theo lô của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản

( 23/11/2017 - 23:49 )

Quyết định về việc thông qua danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện mua cổ phần theo lô Công ty cổ phần Phát triển Khoáng sản

( 23/11/2017 - 23:47 )

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô Công ty CP Phát triển Khoáng sản

( 23/11/2017 - 23:46 )