Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Công bố thông tin

Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 23/11/2017 - 23:17 )

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung(chốt ngày 29/02/2016)

( 23/11/2017 - 23:16 )

Gia hạn thời gian công bố thông tin

( 23/11/2017 - 23:16 )

Thông báo chốt danh sách cổ đông Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung

( 23/11/2017 - 23:15 )

Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúng Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

( 23/11/2017 - 23:13 )

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP xin trân trọng thông báo: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 8010/UBCK-QLPH ngày 28 tháng 12 năm 2015 chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng của Tổng công ty. Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP công bố

Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2014 sau kiểm toán

( 23/11/2017 - 23:12 )

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty năm 2014 sau kiểm toán

( 23/11/2017 - 1:38 )

Báo cáo tài chính quý III 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 30/10/2017 - 16:52 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính quý III 2017 hợp nhất toàn Tổng công ty

( 30/10/2017 - 15:46 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Công bố thông tin bất thường (02/10/2017)

( 02/10/2017 - 16:05 )

Download File ↵  

Giải trình số liệu báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2017

( 18/08/2017 - 16:52 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Công bố thông tin bất thường: (16/08/2017)

( 16/08/2017 - 23:39 )

Download File ↵

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

( 14/08/2017 - 23:18 )

Download File ↵

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty Khoáng sản – TKV 6 tháng đầu năm 2017 (sau kiểm toán)

( 12/08/2017 - 23:17 )

Download File ↵

Báo cáo tài chính công ty mẹ Tổng công ty Khoáng sản – TKV 6 tháng đầu năm 2017 (sau kiểm toán)

( 12/08/2017 - 23:16 )

Thông báo bán đấu giá trọn một lần để thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

( 01/08/2017 - 23:15 )

Báo cáo quản tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017

( 28/07/2017 - 23:11 )

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Công ty mẹ Tổng công ty

( 28/07/2017 - 17:12 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 Hợp nhất toàn Tổng công ty

( 28/07/2017 - 17:12 )

Tải file đính kèm tại đây Nguồn: Phòng QTK

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6 tháng năm 2017

( 27/07/2017 - 23:10 )

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tiếp tục thực hiện thoái số cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 – Vimico

( 27/07/2017 - 23:09 )

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016

( 20/07/2017 - 20:08 )

Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 theo Nghị quyết 1733/NQ – VIMICO ngày 20/7/2017

( 20/07/2017 - 20:07 )

Thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản – TKV tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

( 04/07/2017 - 14:06 )

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo kết quả đấu giá mua cổ phần của Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP tại Công ty cổ phần Phát triển khoáng sản 4 như sau: – Số lượng cổ phần chào bán: 2.145.000 cổ phần – Giá khởi

Danh sách nhà đầu tư đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá

( 22/06/2017 - 11:05 )

Công bố thông tin về việc đã thực hiện xong việc chuyển nhượng cổ phần của Tổng công ty tại Công ty Cổ phần KLM Tuyên Quang – Vimico

( 14/06/2017 - 14:21 )

Công bố thông tin bất thường về việc tiếp tục thoái số cổ phần của Tcty tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4

( 02/06/2017 - 16:19 )

Quyết định về việc thông qua danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện mua cổ phần (trọn 01 lần)của Tổng công ty tại Công ty CP KLM Tuyên Quang

( 05/05/2017 - 14:19 )

Thông tin chi tiết đề nghị tải file tại đây