Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Đoàn kết, nhậy bén, sâu sát, quyết liệt nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh toàn Tổng công ty .

( 18/11/2017 - 1:07 )

Ngày 18/01/2016 tại Hà Nội Cơ quan Tổng công ty.Khoáng sản – TKV tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016. Đến dự Hội nghị có các đ/c Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng quản trị, đ/c Nguyễn Tiến Mạnh, Bí thư, Tổng giám đốc Tổng công ty. Các đ/c thành viên HĐQT, cơ quan TGĐ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Kế toán trưởng TCTy cùng toàn thể cán bộ CNV cơ quan TCTy.

 

Đ/c Đào Minh Sơn phó bí thư Đảng ủy, phó TGĐ, Thủ trưởng Cơ quan đã thay mặt Đoàn chủ tịch trình bầy báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động Cơ quan Tổng công ty năm 2015. Theo đó báo cáo nêu rõ: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, dưới sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Tổng công ty, sự đồng hành của các phòng, ban với các đơn vị đã khắc phục khó khăn, phát huy thế mạnh, hạn chế tồn tại, năm 2015, toàn Tổng công ty hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch Tập đoàn TKV giao với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

– Doanh thu: 3.400 tỷ đồng, bằng 100,01% kế hoạch điều chỉnh và bằng 86,60% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: Doanh thu khoáng sản: 2.779 tỷ đồng; Doanh thu khác: 621 tỷ đồng.

– Lợi nhuận trước thuế dự kiến toàn Tổng công ty: Dự kiến 10 tỷ đồng.

– Tiền lương bình quân: Đạt 5.402 triệu đồng/người/tháng, bằng 83,19% KH năm và bằng 86,45% so với cùng kỳ năm 2014.

– Lao động sử dụng bình quân trong kỳ: 5.338 người, đạt 85,27% KH và bằng 96,11 % so với cùng kỳ năm 2014.

– Nộp ngân sách: 888,968 tỷ đồng bằng 148% kế hoạch điều chỉnh và bằng 135,19% so với cùng kỳ năm 2014

Đạt được kết quả với các chỉ tiêu như trên, lãnh đạo và đội ngũ CBCNV cơ quan Tổng công ty đã tập trung thực hiện quyết liệt 5 nhóm giải pháp chính đề ra trong Nghị quyết Hội nghị Người lao động Cơ quan năm 2015, đó là:

(1). Nâng cao hiệu quả công tác điều hành hoạt động SXKD toàn Tổng công ty;

(2). Quyết liệt triển khai thực hiện các DA đầu tư cốt lõi, Đề án tái cấu trúc Tổng công ty đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch;

(3). Tập trung đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư, phát triển tài nguyên;

(4). Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả các mặt quản lý;

(5). Chăm lo xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực.

Năm 2016, mục tiêu chung của Tổng công ty là đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Đảm bảo an toàn, an ninh và an sinh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2015, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm,… từng bước xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

Các chỉ tiêu chủ yếu của Tổng công ty là:

– Tổng doanh thu: 4.204 tỷ đồng, bằng 124 % so với năm 2015. Trong đó: Doanh thu SX khoáng sản: 4.103 tỷ đồng, bằng 147,6% so với dự kiến thực hiện năm 2015; Doanh thu SX, kinh doanh khác: 101 tỷ đồng.

– Lợi nhuận: 29 tỷ đồng.

– Tiền lương bình quân: 6,176 triệu đồng/người/tháng, bằng 114% so với dự kiến thực hiện năm 2015.

– Tổng giá trị ĐTXD CB: 1.525,8 tỷ đồng, trong đó: Xây lắp: 380 tỷ đồng; Thiết bị: 708 tỷ đồng; KTCB khác: 438tỷ đồng.

– Khảo sát thăm dò địa chất: 57,185 tỷ đồng

Các đ/c trong Chủ tịch đoàn đã báo cáo tình hình Hội nghị CNVC các phòng ban, những kiến nghị và trả lời những kiến nghị của Tập thể cá nhân người lao động về các vấn đề bổ sung hoàn chỉnh Quy chế tiền lương, Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể; các Quy định về thăm hỏi, hiếu hỉ, công tác phí, điện thoại…

Đ/c Nguyễn Tiến Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đ/c đã ghi nhận những đóng góp rất tích cực của CBCNV Cơ quan Tổng công ty năm 2015, đã cùng Tổng công ty vượt qua muôn vàn khó khăn để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, hầu hết các sản phẩm chủ yếu của TCTy đều vượt kế hoạch như tinh quặng đồng, sắt; đồng thỏi, vàng, kẽm thỏi, thiếc thỏi,… tiền lương, thu nhập của người lao động tuy có giảm so năm 2014 nhưng cơ bản vẫn ổn định, các điều kiện sống làm việc của người lao động không ngừng được cải thiện. Năm 2016 đ/c khẳng định với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn với tinh thần chủ động, quyết liệt, tích cực lao động sáng tạo TCTy chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Trong Hội nghị đã bỏ phiểu và công bố phiếu tín nhiệm với các chức danh: Trưởng,và phó các phòng ban và bầu 21 đại biểu đi dự Hội nghị Người lao động Công ty mẹ TCTy năm 2016.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị

Phòng CNTT& TrT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *