Đồng tấm 99,95 – 99,99 % Cu

Tên sản phẩm: Đồng tấm 99,95 – 99,99 % Cu
Mã sản phẩm: SP2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan