Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

Sau 10 năm đổi mới (từ năm 1986) Đảng và Chính phủ đã có chủ trương thành lập các Tổng công ty để thúc đẩy quá trình tích tụ vốn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, chuẩn bị tốt cho hội nhập quốc tế. Thực hiện chủ trương đó, ngày 27/10/1995 theo Quyết

Ngành nghề kinh doanh

– Sản xuất kim loại màu, kim loại quý, sắt, thép, gang; Sản xuất than cốc, hóa chất cơ bản (không bao gồm hóa chất cấm); Sản xuất phân bón và hợp chất nito, sản phẩm chịu lửa; Đúc kim loại màu. – Sản xuất các cấu kiện kim loại; Rèn rập, ép và cán

Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH ĐIỆN THOẠI I ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN – TKV 1 Trịnh Văn Tuệ Bí thư 2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1 Vũ Văn Long Chủ tịch 2 Trịnh Văn Tuệ Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc 3 Nguyễn Văn

Lãnh đạo Vimico qua các thời kỳ

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY (1995 – 2008) 1. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Bí thư (1995-1999) 2. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – Bí thư (1999 – 2004) 3. Đồng chí Ngô Văn Trới – Bí thư (2004 – 2006) 4. Đông chí Trần Xuân Hòa – Bí thư (2006 –

Đơn vị thành viên

1. CHI NHÁNH MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN, LÀO CAI – VIMICO – Địa chỉ: xã Bản Vược – Huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai – Điện thoại: 0214.3867182 – Fax: 0214.3867194 – Website: www.donginquyen.vn 2. CHI NHÁNH LUYỆN ĐỒNG LÀO CAI – VIMICO – Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Tằng Loỏng – Huyện

Thông điệp của lãnh đạo Vimico

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, một trong những Tập đoàn kinh tế hàng đầu đất nước. Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (viết tắt là Vimico) với quy mô 17 công ty con, đơn vị trực thuộc, đang nỗ lực vươn lên