Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Lãnh đạo Vimico qua các thời kỳ

ĐẢNG ỦY CƠ QUAN TỔNG CÔNG TY (1995 – 2008)
1. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Bí thư (1995-1999)
2. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – Bí thư (1999 – 2004)
3. Đồng chí Ngô Văn Trới – Bí thư (2004 – 2006)
4. Đông chí Trần Xuân Hòa – Bí thư (2006 – 2007)
5. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Bí thư (2007 – 2008)
6. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – Phó Bí thư (2004 – 2008)
ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY (2008 ĐÉN NAY)
1. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Bí thư (2008 – 2012)
2. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư (2012 – T4/2018)
3. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Bí thư (T4/2018 đến nay)
4. Đồng chí Ngô Duy Tâm – Phó Bí thư thường trực (2008 – 2012)
5. Đồng chí Đào Quang Hòa – Phó Bí thư thường trực (2010 – 2012)
6. Đồng chí Đào Minh Sơn – Phó Bí thư thường trực (2012 đến nay)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (1995 – 2010), HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN (2010 ĐẾN 10/2015), HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (TỪ T10/2015 )
1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Mão – Chủ tịch HĐQT (1995 – 1999)
2. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – UV.HĐQT (1995 – 1999), Chủ tịch HĐQT (1999 – 2004)
3. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT (2004 – 2008)
4. Đồng chí Ngô Văn Trới – UV.HĐQT (1999 – 2006), Chủ tịch HĐQT (2008 – 2009)
5. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch HĐQT (2009 – 2010), Chủ tịch HĐTV (2010 – 2011)
6. Đồng chí Phùng Mạnh Đắc – Chủ tịch HĐTV (2011 – 2012)
7. Đồng chí Đặng Thanh Hải – UV.HĐQT (2007 – 2010), TV.HĐTV (2010 – 2012); Chủ tịch HĐTV (2012 – 2013)
8. Đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐTV (2013 – T9/2015); Chủ tịch HĐQT (T10/2015 đến nay)
9. Đồng chí Phạm Hữu Rực – UV.HĐQT (1995 – 1999)
10. Đồng chí Đỗ Đức Vân – UV.HĐQT (1995 – 1999), Trưởng ban KS (1995 – 1999)
11. Đồng chí Nguyễn Anh – UV.HĐQT (1995 – 2003)
12. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – UV.HĐQT (1999 – 2008), Trưởng ban KS (1999 – 2008)
13. Đồng chí Hoàng Thế Ngữ – UV.HĐQT (2003 – 2008)
14. Đồng chí Phạm Thái Lộc – UV.HĐQT (2004 – 2010), TV.HĐTV (2010 – 2015)
15. Đồng chí Trần Xuân Hòa – UV.HĐQT (2006 – 2007)
16. Đồng chí Lê Xuân Hồng – UV.HĐQT (2008 – 2010), TV.HĐTV (2010 – 2012), Trưởng ban KS (2008 – 2012)
17. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – TV.HĐTV (2012 – T9/2015), UV.HĐQT (Từ T10/2015 – T3/2018)
18. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – UV.HĐQT (Từ T10/2015 đến nay)
19. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – UV.HĐQT (Từ T10/2015 – T5/2016)
20. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – UV.HĐQT (Từ T5/2016 đến nay)
20. Đồng chí Ngô Quốc Trung – UV.HĐQT (Từ T10/2015 đến nay)
21. Đồng chí Đặng Đức Hưng – UV.HĐQT (Từ T3/2018 đến nay)
22. Đồng chí Lương Văn Lĩnh – Trưởng ban KS (Từ T10/2015 đến nay)
BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1. Đồng chí Vũ Xuân Khoát – Tổng Giám đốc (1995 – 1999)
2. Đồng chí Ngô Văn Trới – Phó Tổng Giám đốc (1995 – 1999), Tổng Giám đốc (1999 – 2006)
3. Đồng chí Trần Xuân Hòa – Tổng Giám đốc (2006 – 2007)
4. Đồng chí Đặng Thanh Hải – Tổng Giám đốc (2007 – 2012)
5. Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Tổng Giám đốc (2010 – 2012); Tổng Giám đốc (2012 – T3/2018)
6. Đồng chí Trịnh Văn Tuệ – Phó Tổng Giám đốc (Từ T8/2015 – T3/2018); Tổng Giám đốc (T3/2018 đến nay)
6. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Phó Tổng Giám đốc (1995 – 2004)
7. Đồng chí Nguyễn Thừa Long – Phó Tổng Giám đốc (1999 – 2010)
8. Đồng chí Nguyễn Minh Đường – Phó Tổng Giám đốc (2003 – 2014)
9. Đồng chí Hoàng Văn Thảo – Phó Tổng Giám đốc (2005 – 2015)
10. Đồng chí Bùi Thế Bình – Phó Tổng Giám đốc (2006 – 2010)
11. Đồng chí Đinh Văn Chỉnh – Phó Tổng Giám đốc (2008 – 2010)
13. Đồng chí Nông Văn Chiến – Phó Tổng Giám đốc (2009 – 2010)
14. Đồng chí Lê Quang Dũng – Kế toán trưởng (2007 – 2010), Phó Tổng Giám đốc (2010 – 2012)
15. Đồng chí Vũ Ngọc Hòa – Phó Tổng Giám đốc (2010 – 2014)
16. Đồng chí Đặng Đức Hưng – Phó Tổng Giám đốc (2011 đến nay)
17. Đồng chí Trần Quốc Lộc – Phó Tổng Giám đốc (2012 – 2013)
18. Đồng chí Nguyễn Văn Thái – Phó Tổng Giám đốc (2014 đến nay)
19. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc (2014 đến nay)
20. Đồng chí Đào Minh Sơn – Phó Tổng Giám đốc (Từ T8/2015 đến nay)
21. Đồng chí Ngô Quôc Trung – Phó Tổng Giám đốc (Từ T6/2018 đến nay)
22. Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn – Kế toán trưởng (1995 – 1999)
23. Đồng chí Hoàng Minh Chính – Kế toán trưởng (1999 – 2004)
24. Đồng chí Lê Xuân Hồng – Kế toán trưởng (2004 – 2007)
25. Đồng chí Ngô Quốc Trung – Kế toán trưởng (2010 – T6/2018)
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN
1. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng – Chủ tịch (1997 – 1998)
2. Đồng chí Lê Đức Mậu  – Phó Chủ tịch (1997 – 1998), Chủ tịch (1998 – 2008)
3. Đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch (2008 – 2012)
4. Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Chủ tịch (2013 đến T12/2015)
5. Đồng chí Bùi Văn Chu – Phó Chủ tịch (2008 đến T12/2015), Chủ tịch (Từ T12/2015 đến nay)
6. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết – Phó Chủ tịch (1998 – 2007)
7. Đồng chí Phạm Văn Thể – Phó Chủ tịch (2007 – 2008)
8. Đồng chí Nguyễn Thúy Hằng – Phó Chủ tịch (2011 đến nay)
9. Đồng chí Đinh Tiến – Phó Chủ tịch (Từ 2018 đến nay)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan