HNCom luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa laptop chuyên nghiệp tại hà nội, thay man hinh laptop cho Tổng Công ty than Khoáng Sản

Công bố thông tin

 _PREVIOUS     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Tiếp 

Công bố thông tin bất thường:

(09/03/2017 - 15:38)

Về việc thực hiện thoái số cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 theo Nghị quyết số 451/NQ-VIMICO ngày 09/3/2017

Công bố thông tin bất thường

(04/01/2017 - 09:31)

Thực hiện Nghị quyết HĐQT số 2521/NQ-VIMICO ngày 24/11/2016 về việc bán cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty Cổ phần gạch ngói và vật liệu xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh. Tổng công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng cổ phần.

Công bố thông tin bất thường

(30/12/2016 - 17:05)

- Biên bản 2911/BB-VIMICO ngày 30/12/2016 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Nghị quyết 2912/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin bất thường:

(20/12/2016 - 16:01)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP"

Cập nhật 1/19/2018 12:19:31 AM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 17888.94 17996.9218157.46
CAD 17962.51 18125.6418360.63
CHF 23226.56 23390.2923693.52
DKK 0 3661.273776.11
EUR 27466.66 27549.3127795.06
GBP 31009.24 31227.8331506.39
HKD 2862.53 2882.712925.93
INR 0 354.92368.86
JPY 201.06 203.09204.9
KRW 19.58 20.6121.91
KWD 0 75465.3378427.85
MYR 0 5702.455776.38
NOK 0 2837.782926.78
RUB 0 398.75444.34
SAR 0 6040.616277.74
SEK 0 2786.782856.99
SGD 16932.63 17051.9917238.54
THB 696.12 696.12725.17
USD 22675 2267522745