HNCom luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa laptop chuyên nghiệp tại hà nội, thay man hinh laptop cho Tổng Công ty than Khoáng Sản

Công bố thông tin

 _PREVIOUS     1   2   3   4   5   6   7   8   9   10      Tiếp  _PAGENEXT

Công bố thông tin bất thường

(16/03/2017 - 14:39)

Thực hiện Nghị Quyết HĐQT được ghi tại Biên bản số 2521/BB - VIMICO ngày 09/6/2016 về việc bán cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty Cổ phần Phát triển Khoáng sản. Tổng công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng cổ phần

Công bố thông tin bất thường:

(09/03/2017 - 15:38)

Về việc thực hiện thoái số cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP tại Công ty CP Phát triển Khoáng sản 4 theo Nghị quyết số 451/NQ-VIMICO ngày 09/3/2017

Công bố thông tin bất thường

(04/01/2017 - 09:31)

Thực hiện Nghị quyết HĐQT số 2521/NQ-VIMICO ngày 24/11/2016 về việc bán cổ phần của Tổng công ty Khoáng sản - TKV tại Công ty Cổ phần gạch ngói và vật liệu xây dựng Đồng Nai - Hà Tĩnh. Tổng công ty đã thực hiện xong việc chuyển nhượng cổ phần.

Công bố thông tin bất thường

(30/12/2016 - 17:05)

- Biên bản 2911/BB-VIMICO ngày 30/12/2016 biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Nghị quyết 2912/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công bố thông tin bất thường:

(20/12/2016 - 16:01)

Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc "Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 điều chỉnh của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP"

Cập nhật 6/22/2018 4:54:43 AM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 16654.06 16754.5916937.77
CAD 16942.87 17096.7417283.66
CHF 22659.52 22819.2523114.92
DKK 0 3486.763596.1
EUR 26174.75 26253.5126487.51
GBP 29668.53 29877.6730143.97
HKD 2876.37 2896.652940.05
INR 0 334.89348.03
JPY 203.67 205.73209.02
KRW 18.97 19.9721.23
KWD 0 75427.0978387.55
MYR 0 56685741.44
NOK 0 2757.552844.02
RUB 0 357.76398.66
SAR 0 60906329.03
SEK 0 2532.832596.63
SGD 16583.61 16700.5116883.1
THB 680.51 680.51708.9
USD 22855 2285522925