HNCom luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa laptop chuyên nghiệp tại hà nội, thay man hinh laptop cho Tổng Công ty than Khoáng Sản

Thông tin về cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________________________

­THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV - CTCP

Kính gửi: Quý vị cổ đông

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP (được cổ phần hóa từ Công ty mẹ - Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin) với chi tiết cụ thể như sau:

1.         Thời gian: 08h00’ ngày 18/9/2015

2.         Địa điểm: Hội trường tầng II nhà B - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin - Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội    

3.         Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền được làm bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4.         Nội dung chính của Đại hội:

- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

- Bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS);

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2015 và  định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

- Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;

- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015;

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (theo chương trình Đại hội).

5.         Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử

Quý vị cổ đông vui lòng gửi: Đăng ký tham dự/Giấy ủy quyền; Ý kiến đóng góp về chương trình, nội dung và các dự thảo trình Đại hội; Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có) theo các mẫu đính kèm trước 16h00’ ngày 17/9/2015 tới địa chỉ: Tổ công tác cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Khoáng sản - Vinacomin - Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại: (84.4) 6287 6666. Fax: (84.4) 6288 3333

6.         Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu Đại hội được đăng trên website của Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin tại địa chỉ http://www.vimico.vn

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời họp

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2015

 

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN BTC - CHỦ TỊCH HĐTV TỔNG CÔNG TY

 

 

(đã ký)

 

Trần Quốc Lộc

 

Tài liệu ĐHĐCĐ kèm theo

 

[ Quay lại ]
 
Các tin khác
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cập nhật 6/25/2018 12:49:55 PM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 16787.9 16889.2417073.9
CAD 16963.6 17117.6617304.82
CHF 22846.34 23007.3923305.5
DKK 0 3523.053633.53
EUR 26457.37 26536.9826773.52
GBP 29979.32 30190.6530459.76
HKD 2874.19 2894.452937.83
INR 0 336.34349.55
JPY 205.2 207.27210.58
KRW 18.91 19.9121.16
KWD 0 75527.378491.75
MYR 0 5666.45739.82
NOK 0 2778.752865.88
RUB 0 361.85403.22
SAR 0 6086.016324.88
SEK 0 2551.952616.23
SGD 16587.33 16704.2616886.9
THB 680.06 680.06708.44
USD 22840 2284022910