HNCom luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực sửa chữa laptop chuyên nghiệp tại hà nội, thay man hinh laptop cho Tổng Công ty than Khoáng Sản

Tiêu điểm

KIÊN TRÌ, QUYẾT LIỆT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AT VSLĐ

Ngày 29/12/2016 tại trụ sở số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, Tổng công ty khoáng sản - TKV (VIMICO) đã tổ chức tổng kết công tác An toàn VSLĐ năm 2016 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo An toàn năm 2017.


          Đây là năm thứ 2 sau 5 năm gần đây Tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động chết người, có được kết quả trên do TCT đã kiên trì, quyết liệt triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động từ TCTy đến các công ty con và đơn vị trực thuộc. Công ty CP Kim loại mầu Thái Nguyên là một trong những đơn vị trực thuộc Tổng công ty có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác AT VSLĐ năm 2016, được tham luận tại Hội nghị. Sau đây là toàn văn bài tham luận của Công ty CP Kim loại mầu Thái Nguyên.

 

BÁO CÁO THAM LUẬN

CỦA CÔNG TY CP KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN -VIMICO

 

Kính thưa Hội nghị.

Năm 2016 vừa qua Công ty đã có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức kế hoạch, đời sống người lao động được đảm bảo ổn định và cao hơn năm trước. Bên cạnh công tác sản xuất kinh doanh, công tác AT-BHLĐ và Bảo vệ môi trường luôn được Công ty quan tâm đúng mức. Qua việc chỉ đạo sản xuất và kiểm tra công tác AT-BHLĐ công ty đã chỉ ra những nhóm nguy cơ cơ bản dễ gây ra TNLĐ ở Công ty đó là:

1. Tình trạng vi phạm quy trình an toàn lao động, lơ là, chủ quan, làm tắt  trong của công nhân vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị sản xuất, vì vậy đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ an toàn và nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo từ xí nghiệp đến công ty phải thường xuyên kiểm tra hiện trường để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở người lao động biết rõ tác hại của việc làm bừa, làm ẩu để từ đó họ tự giác hạn chế thói quen không tốt này. Chúng tôi đặc biệt có các biện pháp kiểm tra nhắc nhở, chế tài đối với công nhân vào những dịp lễ tết vì thời gian này nhiều công nhân có tư tưởng nghỉ ngơi hay uống rượu bia trước khi vào làm việc.

2. Khả năng nhận diện nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn tại các công trường sản xuất của cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp phân xưởng còn nhiều hạn chế do vậy việc đề ra các giải pháp khắc phục các nguy cơ mất an toàn lao động của cán bộ cấp phân xưởng tại hiện trường nhiều lúc chưa kịp thời. Thấy rõ được thực trạng này đích thân các đồng chí cán bộ có trình độ kỹ thuật, am hiểu về ATLĐ và kể cả đích danh các đồng chí lãnh đạo công ty cũng thường xuyên xuống hiện trường để kiểm tra và hướng dẫn cho các bộ, công nhân biết cách nhận diện các nguy cơ dễ xảy ra mất ATLĐ tại các vị trí làm việc.

3. Công tác kiểm tra giám sát, chỉ đạo điều hành của một bộ phận cán bộ ở cơ sở chưa thực sự được quan tâm đúng mức, chưa nêu được vai trò trách nhiệm của bản thân đối với nhiệm vụ được giao., đôi khi mang tính đối phó với công tác kiểm tra  nên hiệu quả công tác này còn rất thấp. Vì vậy công ty đã thường xuyên cử các đoàn kiểm tra đột xuất đi kiểm tra vào ca 2, ca 3 để từ đó nhắc nhở tính tự giác của người lao động cũng như vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp cơ sở qua đó cũng giảm được đáng kể tình trạng làm bừa làm ẩu khi không có cán bộ giám sát.

4. Tình trạng thiết bị, nhà xưởng của công ty xuống cấp nhanh do một phần làm việc trong môi trường hóa chất, một phần trước đây chưa được quan tâm sửa chữa kịp thời nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATLĐ, vì vậy trong năm qua công ty đã đầu tư rất lớn vào việc sửa chữa, nâng cấp các hạng mục công trình thiết yếu mà trọng tâm là tại Nhà máy kẽm điện phân thái nguyên (hệ thống bể hoà tách, lan can trên cao…) và các công trình cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động tại công ty kim loại màu Bắc Cạn và xí nghiệp kẽm chì Làng Hích (vận thăng chở công nhân ở giếng đứng, xe song loan chở công nhân ở giếng nghiêng…)

5- Luôn luôn cầu thị, tiếp thu ngay những chỉ đạo, góp ý của các đoàn kiểm tra của Tập đoàn, TCTy, các đơn vị kiểm tra chéo để hoàn thiện công tác ATLĐ- VSLĐ- BVMT của công ty.

Qua những tồn tại và bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2016 và những năm trước đây trong công tác AT- VSLĐ- BVMT. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong sản xuất góp phần phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu sản xuất kinh doanh 2017 và các năm tiếp theo, Công ty đã và đang triển khai một số biện pháp thực hiện như sau:

1. Chỉ thị cho tất cả các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện nghiêm túc, triệt để nội dung các Chỉ thị, Nghị quyết của Tập đoàn, Tổng công ty, công ty, về công tác AT-VSLĐ- BVMT.

2. Tiếp tục kiện toàn củng cố, hoàn thiện bộ máy, bổ sung đội ngũ cán bộ làm công tác AT-VSLĐ trong toàn Công ty, tiếp tục thực hiện việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác AT-VSLĐ, tổ chức cho cán bộ làm công tác an toàn tham quan học tập tại các đơn vị làm tốt công tác an toàn trong Tập đoàn và Tổng Công ty.

3. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, tuyên truyền giáo dục về AT-VSLĐ-PCCN:

- Chỉ đạo các đơn vị huấn luyện an toàn cho công nhân theo đúng Quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ phương pháp huấn luyện cần quan tâm chú trọng về giáo trình trực quan như hình ảnh, học cụ hoặc hình ảnh sống tại hiện trường để người học dễ nhìn, dễ hiểu, dễ liên hệ với thực tế công việc mình đang làm...

- Công tác tuyên truyền, giáo dục: Tăng cường phối hợp giữa chuyên môn với tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tuyên truyền, giáo dục, đa dạng hóa về phương pháp tuyên truyền để ng­ười lao động nhận thức đúng mức tầm quan trọng về công tác AT-VSLĐ, có ý thức tự bảo vệ chính mình và bảo vệ đồng đội, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mạng lưới ATVSV.

- Tổ chức lớp nhận thức về môi trường cho cán bộ quản lý từ cấp phân xưởng để nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ môi trường thực hiện trong quý I năm 2017.

4. Rà soát lại toàn bộ các thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, các quy trình, quy phạm, kịp thời bổ sung, thay thế các quy trình đã lạc hậu.. Gắn trách nhiệm của các đồng chí kỹ thuật vào việc lập lập các thiết kế kỹ thuật biện pháp thi công, quy trình vận hành để nâng cao chất lượng  thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công, các quy trình, quy phạm và xử lý nghiêm các trường hợp lập không đảm bảo yêu cầu gây sự cố, nguy cơ TNLĐ.

5. Tăng cường công tác kiểm tra về AT-VSLĐ-PCCN:

- Xây dựng chi tiết quy định kiểm tra công tác AT-VSLĐ-PCCN-BVMT định kỳ, chuyên đề đột xuất về nội dung kiểm tra, thành phần đoàn kiểm tra, trách nhiệm của từng thành viên đoàn kiểm tra để áp dụng cho toàn Công ty nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra.

- Có biện pháp tích cực và chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định, nội quy kỷ luật lao động như làm bừa, làm ẩu, bỏ vị trí, ngủ trong giờ làm việc ..., vi phạm quy trình ATLĐ, gây TNLĐ cho người và hỏng hóc thiết bị ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất nói chung.

6. Kế hoạch PCTT-TKCN, ỨCSC cần phải được biên lập một cách chi tiết, cụ thể, sát với thực tế của đơn vị. Đặc biệt việc tổ chức diễn tập, huấn luyện kỹ năng cho công nhân trực tiếp tham gia ứng cứu phải thuần thục, thành thạo mọi thao tác tham gia ứng cứu khi có sự cố sảy ra. Công tác này  nhất thiết phải hoàn thành vào quý I hoặc đầu quý II, trước mùa mưa bão.

          7. Thống nhất và ban hành Quy định gắn hệ số tiền lương gắn với  hệ số hoàn thành công tác ATMT để áp dụng thống nhất trong toàn Công ty..

8. Xây dựng kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trong toàn công ty theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động để nhận diện các yếu tổ nguy hiểm, yếu tố có hại, nguy cơ mất an toàn để phòng chánh nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn cho người lao động, có ý thức bảo vệ an toàn cho mình và đồng nghiệp làm cùng khi thực hiện công việc được giao.

Kính thưa các đ/c:

          Công ty Cổ phần Kim loại mầu Thái Nguyên rất mong muốn được lãnh đạo TCT tiếp tục quan tâm chỉ đạo giúp đỡ Công ty để hoàn thành nhiệm vụ và được đón tiếp các đ/c lãnh đạo; các đ/c chuyên môn ở các Công ty bạn, các đơn vị thành viên đến thăm và góp ý thêm cho Công ty trong công tác AT BHLĐ của Công ty CP Kim loại mầu Thái Nguyên được tốt hơn nữa trong năm 2017.

          Xin chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về Hội nghị./.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Phòng CNTT&TrT

 

 

 

[ Quay lại ]
 
Các tin khác
 
 
Cập nhật 6/25/2018 6:10:56 PM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 16795.25 16896.6317081.36
CAD 16964.64 17118.7117305.87
CHF 22858.64 23019.7823318.05
DKK 0 3522.443632.9
EUR 26455.31 26534.9126771.42
GBP 29983.38 30194.7430463.87
HKD 2875.37 2895.642939.03
INR 0 335.11348.26
JPY 205.38 207.45210.77
KRW 18.9 19.8921.14
KWD 0 75510.3578474.11
MYR 0 5664.645738.04
NOK 0 2777.392864.48
RUB 0 361.19402.47
SAR 0 6088.996327.98
SEK 0 2546.82610.94
SGD 16578.77 16695.6416878.17
THB 679.74 679.74708.1
USD 22850 2285022920