Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động
+ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Tiến Mạnh Thành viên Hội đồng thành viên
3 Phạm Thái Lộc Thành viên Hội đồng thành viên
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tiến Mạnh Tổng Giám đốc
2 Nguyễn Minh Đường Phó Tổng Giám đốc
3 Hoàng Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc
4 Vũ Ngọc Hòa Phó Tổng Giám đốc
5 Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Công Đoàn
2 Bùi Văn Chu Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Công đoàn
+ ĐOÀN THANH NIÊN
1 Nguyễn Thị Thanh Loan Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Vương Thanh Giang Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

Tin sản lượng

Cập nhật 7/26/2014 5:57:02 AM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 19781.43 19900.8320079.58
CAD 19463.31 19640.0719895.91
CHF 23211.2 23374.8223679.31
DKK 0 3775.563894.22
EUR 28370.96 28456.3328711.93
GBP 35648.81 35900.1136222.58
HKD 2702.65 2721.72757.15
INR 0 346.5360.98
JPY 205.64 207.72209.59
KRW 0 18.7522.94
KWD 0 74345.0175918.42
MYR 0 6637.966724.43
NOK 0 3371.293477.25
RUB 0 550.46673.42
SAR 0 5493.275838.55
SEK 0 3072.523150.12
SGD 16852.81 16971.6117261.6
THB 653.59 653.59680.91
USD 21210 2121021260