Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động
+ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Tiến Mạnh Thành viên Hội đồng thành viên
3 Phạm Thái Lộc Thành viên Hội đồng thành viên
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tiến Mạnh Tổng Giám đốc
2 Nguyễn Minh Đường Phó Tổng Giám đốc
3 Hoàng Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc
4 Vũ Ngọc Hòa Phó Tổng Giám đốc
5 Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Công Đoàn
2 Bùi Văn Chu Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Công đoàn
+ ĐOÀN THANH NIÊN
1 Nguyễn Thị Thanh Loan Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Vương Thanh Giang Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

Tin sản lượng

Cập nhật 7/31/2014 7:57:00 AM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 19593.17 19711.4419888.49
CAD 19184.89 19359.1219611.29
CHF 23068.75 23231.3723533.98
DKK 0 3758.743876.87
EUR 28240.97 28325.9528580.37
GBP 35516.53 35766.936088.15
HKD 2704.03 2723.092758.56
INR 0 346.55361.03
JPY 203.61 205.67207.52
KRW 0 18.8323.03
KWD 0 74222.4675793.24
MYR 0 6621.716707.96
NOK 0 3344.673449.79
RUB 0 542.54663.73
SAR 0 5495.855841.3
SEK 0 3048.193125.18
SGD 16806.55 16925.0317214.22
THB 651.45 651.45678.68
USD 21210 2121021260