Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động
+ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Tiến Mạnh Thành viên Hội đồng thành viên
3 Phạm Thái Lộc Thành viên Hội đồng thành viên
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tiến Mạnh Tổng Giám đốc
2 Nguyễn Minh Đường Phó Tổng Giám đốc
3 Hoàng Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc
4 Vũ Ngọc Hòa Phó Tổng Giám đốc
5 Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Công Đoàn
2 Bùi Văn Chu Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Công đoàn
+ ĐOÀN THANH NIÊN
1 Nguyễn Thị Thanh Loan Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Vương Thanh Giang Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

Tin sản lượng

Cập nhật 4/24/2014 9:33:54 PM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 19395.63 19512.7119718.16
CAD 18852.3 19023.5119262.29
CHF 23587.27 23753.5424051.69
DKK 0 3867.423947.42
EUR 28954.9 29042.0329289.17
GBP 35029.8 35276.7435576.93
HKD 2681.63 2700.532745.39
INR 0 339.2353.21
JPY 202.81 204.86207.01
KRW 0 18.4822.59
KWD 0 74310.2475847.38
MYR 0 6434.726515.49
NOK 0 3488.253560.41
RUB 0 537.43657.17
SAR 0 5463.645804.35
SEK 0 3186.063238.98
SGD 16555.93 16672.6416949.58
THB 640.4 640.4666.85
USD 21090 2109021130