Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động
+ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Tiến Mạnh Thành viên Hội đồng thành viên
3 Phạm Thái Lộc Thành viên Hội đồng thành viên
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tiến Mạnh Tổng Giám đốc
2 Nguyễn Minh Đường Phó Tổng Giám đốc
3 Hoàng Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc
4 Vũ Ngọc Hòa Phó Tổng Giám đốc
5 Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Công Đoàn
2 Bùi Văn Chu Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Công đoàn
+ ĐOÀN THANH NIÊN
1 Nguyễn Thị Thanh Loan Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Vương Thanh Giang Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM
Cập nhật 8/21/2014 7:00:05 PM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 19465.25 19582.7519758.68
CAD 19015.85 19188.5519438.54
CHF 22888.44 23049.7923350.09
DKK 0 3710.883827.51
EUR 27880.01 27963.928215.13
GBP 34762.57 35007.6235322.13
HKD 2697.38 2716.392751.78
INR 0 342.6356.92
JPY 201.3 203.33205.16
KRW 0 18.8223.02
KWD 0 73865.0875428.47
MYR 0 6635.266721.7
NOK 0 3370.593476.53
RUB 0 529.89648.25
SAR 0 5482.915827.56
SEK 0 3027.863104.34
SGD 16687.85 16805.4917092.67
THB 648.69 648.69675.81
USD 21175 2117521225