Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động
+ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Tiến Mạnh Thành viên Hội đồng thành viên
3 Phạm Thái Lộc Thành viên Hội đồng thành viên
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tiến Mạnh Tổng Giám đốc
2 Nguyễn Minh Đường Phó Tổng Giám đốc
3 Hoàng Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc
4 Vũ Ngọc Hòa Phó Tổng Giám đốc
5 Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Công Đoàn
2 Bùi Văn Chu Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Công đoàn
+ ĐOÀN THANH NIÊN
1 Nguyễn Thị Thanh Loan Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Vương Thanh Giang Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM

Tin sản lượng

Cập nhật 4/21/2014 6:08:52 AM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 19455.29 19572.7319778.81
CAD 18881.03 19052.519291.65
CHF 23578.76 23744.9724043.02
DKK 0 3864.943944.89
EUR 28934.9 29021.9729268.95
GBP 35015.29 35262.1235562.2
HKD 2680.02 2698.912743.74
INR 0 343.03357.2
JPY 202.79 204.84207
KRW 0 18.522.62
KWD 0 74195.8775730.66
MYR 0 6474.976556.24
NOK 0 3489.163561.34
RUB 0 541.16661.73
SAR 0 5461.25801.75
SEK 0 3169.073221.71
SGD 16587.72 16704.6516982.12
THB 643.28 643.28669.85
USD 21080 2108021120