Thứ tự Họ và Tên Chức danh Điện thoại Di động
+ ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Tiến Mạnh Bí thư Đảng ủy
2 Đào Minh Sơn Phó Bí thư thường trực Đảng ủy
+ HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
1 Trần Quốc Lộc Chủ tịch Hội đồng thành viên
2 Nguyễn Tiến Mạnh Thành viên Hội đồng thành viên
3 Phạm Thái Lộc Thành viên Hội đồng thành viên
+ BAN LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH
1 Nguyễn Tiến Mạnh Tổng Giám đốc
2 Hoàng Văn Thảo Phó Tổng Giám đốc
3 Đặng Đức Hưng Phó Tổng Giám đốc
4 Nguyễn Văn Thái Phó Tổng Giám đốc
5 Phạm Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc
+ CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
1 Nguyễn Văn Hải Chủ tịch Công Đoàn
2 Bùi Văn Chu Phó Chủ tịch Công đoàn
3 Nguyễn Thúy Hằng Phó Chủ tịch Công đoàn
+ ĐOÀN THANH NIÊN
1 Đặng Quang Huy Bí thư Đoàn TNCS HCM
2 Hoàng Minh Thắng Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM
Cập nhật 11/22/2014 7:15:23 PM
Mua tiềnChuyển khoảnBán
AUD 18218.13 18328.118488.28
CAD 18604.83 18773.7919013.77
CHF 21904.31 22058.7222340.69
DKK 0 3532.113642.24
EUR 26489.76 26569.4726801.68
GBP 33070.76 33303.8933594.95
HKD 2719.82 2738.992774.01
INR 0 338.85352.93
JPY 178.72 180.53182.11
KRW 0 17.4721.36
KWD 0 72351.1674607.08
MYR 0 6332.556413.5
NOK 0 3111.493208.5
RUB 0 424.59519.31
SAR 0 5530.035876.22
SEK 0 2846.332917.51
SGD 16210.05 16324.3216599.26
THB 639.53 639.53666.1
USD 21335 2133521385