Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Ngày 1/1/2015: Công ty Luyện đồng Lào Cai sản xuất 33 tấn đồng thương phẩm

Sản lượng đồng thương phẩm ngày đầu tiên của năm 2015 vượt từ 0,5 – 1 tấn so với những ngày bình thường.

Đồng thương phẩm sản xuất trong ngày đầu tiên của năm 2015.

Ngày 1/1 – ngày đầu tiên của năm 2015, Công ty Luyện đồng Lào Cai sản xuất được 33 tấn đồng thương phẩm, vượt 0,5 – 1 tấn so với những ngày bình thường. Ngoài ra, công ty sản xuất được 140 tấn axít sunfuaríc.

Năm 2015, Công ty sẽ sản xuất hơn 10.500 tấn đồng thương phẩm, 39.800 tấn axít sunfuaríc, 480 kg vàng và 450 kg bạc. Để thực hiện được mục tiêu trên, Công ty phát động các phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, công nghệ, gia tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường sản xuất và đảm bảo đời sống người lao động.

Tác giả bài viết: (Theo Báo Lào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan