Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Sản phẩm chính

Đồng tấm 99,95 – 99,99 % Cu

( 10/01/2018 - 23:48 )

Tên sản phẩm: Đồng tấm 99,95 – 99,99 % Cu Mã sản phẩm: SP2  

Vàng kim loại 99,90 – 99,95 % Au

( 10/01/2018 - 23:47 )

Tên sản phẩm: Vàng kim loại 99,90 – 99,95 % Au Mã sản phẩm: SP5  

Kẽm thỏi 99,95 – 99,99 % Zn

( 10/01/2018 - 23:44 )

Tên sản phẩm: Kẽm thỏi 99,95 – 99,99 % Zn Mã sản phẩm: SP7

Tinh quặng vàng

( 11/11/2017 - 23:49 )

Tên sản phẩm: Tinh quặng vàng Mã sản phẩm: SP12

Quặng và tinh quặng sắt 50 – 70% Fe

( 11/11/2017 - 23:47 )

Tên sản phẩm: Quặng và tinh quặng sắt 50 – 70% Fe Mã sản phẩm: SP11

Gang đúc GD1 – GD6 và gang luyện thép GM4

( 11/11/2017 - 23:47 )

Tên sản phẩm: Gang đúc GD1 – GD6 và gang luyện thép GM4 Mã sản phẩm: SP10

Phôi thép Q235, CT5

( 11/11/2017 - 23:46 )

Tên sản phẩm: Phôi thép Q235, CT5 Mã sản phẩm: SP9  

Thiếc thỏi 99,75% và 99,95 % Sn min

( 11/11/2017 - 23:45 )

Tên sản phẩm: Thiếc thỏi 99,75% và 99,95 % Sn min Mã sản phẩm: SP8  

Bạc kim loại 99,90 – 99,95 % Ag

( 11/11/2017 - 23:43 )

Tên sản phẩm: Bạc kim loại 99,90 – 99,95 % Ag Mã sản phẩm: SP6

Axit sunfuric hàm lượng 93 – 98 % H2SO4

( 11/11/2017 - 23:42 )

Tên sản phẩm: Axit sunfuric hàm lượng 93 – 98 % H2SO4 Mã sản phẩm: SP4

Tinh quặng magnetit 60 – 65 %

( 11/11/2017 - 23:41 )

Tên sản phẩm: Tinh quặng magnetit 60 – 65 % Mã sản phẩm: SP3

Tinh quặng đồng 23 – 25% Cu

( 11/11/2017 - 23:39 )

Tên sản phẩm: Tinh quặng đồng 23 – 25% Cu Mã sản phẩm: SP1