Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Thông báo về việc xác nhận lại thông tin cổ đông

( 12/11/2017 - 0:44 )

THÔNG BÁO

Về việc xác nhận lại thông tin cổ đông

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 06/10/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100103087 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 06/10/2015.

Để thuận lợi cho việc lập sổ đăng ký cổ đông và lập sổ cổ đông cho các cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, Tổng công ty Khoáng sản – TKV thông báo và đề nghị các cổ đông của Tổng công ty như sau:

  1. Cổ đông kiểm tra, rà soát lại các thông tin trong danh sách cổ đông gửi kèm Thông báo này. Nếu thông tin chưa chính xác hoặc cổ đông đã thay đổi thông tin khác với trong danh sách cổ đông của Tổng công ty đề nghị cổ đông đăng ký thay đổi thông tin (có mẫu kèm theo) và gửi về Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty trước ngày 23/11/2015.

Quá thời hạn nêu trên nếu Tổng công ty không nhận được đăng ký thay đổi thông tin của cổ đông thì đương nhiên coi như cổ đông đã đồng ý với các thông tin trong danh sách cổ đông do Tổng công ty đã công bố.

  1. Trường hợp các tổ chức/cá nhân đã nhận chuyển nhượng cổ phần của cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV đề nghị gửi hồ sơ chuyển nhượng về Phòng Tổ chức lao động Tổng công ty trước ngày 23/11/2015 để lập sổ cổ đông theo quy định.

Hồ sơ chuyển nhượng bao gồm: Hợp đồng chuyển nhượng (01 bản gốc); Giấy chứng nhận ĐKKD/CMND/Hộ chiếu của tổ chức/cá nhân (01 bản chứng thực). (có mẫu Hợp đồng kèm theo).

Các bên tham gia chuyển nhượng cổ phần tự thỏa thuận về việc thực hiện các nghĩa vụ thuế đối với cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Quý cổ đông phối hợp thực hiện./.

Tài liệu đính kèm: download tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan