Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Thông tin đấu thầu – Đấu giá

Thông báo tổ chức chào giá cung cấp vật tư Máy đập hàm

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Máy đập hàm phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa: TT

Thông báo tổ chức chào giá Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa các cấp 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư thiết bị phục vụ sửa chữa các cấp 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico (Chi nhánh LĐV) + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

Thông báo tổ chức chào giá cung cấp vật tư Máy khoan xoay đập KQG150Y và Máy khoan xoay cầu YZ35B

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Máy khoan xoay đập KQG150Y và Máy khoan xoay cầu YZ35B phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa,

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp vật tư bi nghiền phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại CN mỏ tuyền đồng Sin Quyền, Lào Cai

– Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV. – Tên gói chào: Cung cấp vật tư Bi nghiền Ø80 phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyền đồng Sin Quyền, Lào Cai – VIMICO, xã Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. – Thời

Cung cấp vật tư Thiết bị đo phục vụ SCTĐT 06 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào Cung cấp vật tư Thiết bị đo phục vụ SCTĐT 06 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai- Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa: TT Tên vật tư Quy cách

Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa: TT Tên vật tư Quy cách, chủng loại ĐVT

Cung cấp vật tư Máy đập hàm phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Máy đập hàm phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa: TT

Cung cấp vật tư Mũi khoan Máy khoan CAT MD6290 phục vụ sản xuất Quý III năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Mũi khoan Máy khoan CAT MD6290 phục vụ sản xuất Quý III năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng

Cung cấp vật tư Máy khoan xoay đập KQG 150Y phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Cung cấp vật tư Máy khoan xoay đập KQG 150Y phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico  Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) tổ chức Phiên chào giá mua sắm vật tư Máy khoan xoay đập KQG 150Y phục

Thông báo tổ chức chào giá Cung cấp vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa các cấp phục vụ sản xuất 6 tháng cuôi năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa các cấp phục vụ sản xuất 6 tháng cuôi năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng

Thông báo tổ chức chào giá cung cấp vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa TĐT phục vụ sản xuất 6 tháng cuôi năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa TĐT phục vụ sản xuất 6 tháng cuôi năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

Thông báo tổ chức Cung cấp vật tư máy tuyển quặng vàng Knelson KC-XD3 phục vụ sửa cữa lớn thiết bị Nhà máy tuyển khoáng số 1 năm 2018 tại Chi nhánh mơ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – Vimico.

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư máy tuyển quặng vàng Knelson KC-XD3 phục vụ sửa cữa lớn thiết bị Nhà máy tuyển khoáng số 1 năm 2018 tại Chi nhánh mơ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – Vimico. + Tên hàng

Thông báo tổ chức chào giá Cung cấp vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa các cấp phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư phục vụ nhu cầu sửa chữa các cấp phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng

Thông báo tổ chức chào giá cung cấp vật tư hóa chất tuyển phục vụ sản xuất Quý III năm 2018 tại Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – Vimico

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư hóa chất tuyển phục vụ sản xuất Quý III năm 2018 tại Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai -Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:      TT Tên

Thông báo chào giá cung cấp vật tư vôi củ phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Vôi củ phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:      TT

Tổng công ty Khoáng sản – TKV thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp lốp ôtô dặc chủng phục vụ SX 6 tháng cuối năm 2018 tại CN mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai

Bên mời chào giá : Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp lốp ô tô đặc chủng phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa:

Thông báo tổ chức chào giá cung cấp vật tư máy phân cấp xyclon Ø500 phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư máy phân cấp xyclon Ø500 phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng

Tổng công ty Khoáng sản – TKV mời chào giá cung cấp vật tư Máy gạt, Máy nghiền và Cánh khuấy phục vụ sản xuát 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Máy gạt, Máy nghiền bi và Cánh khuấy phục vụ sản xuất 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và

Tổng công ty Khoáng sản – TKV mời chào giá cung cấp vật tư Răng gầu máy xúc phục vụ sản xuất Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV + Tên gói chào: Cung cấp vật tư Răng gầu Máy xúc phục vụ sản xuất Quý III và 6 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico. + Tên hàng hóa, quy cách và số

Tổng công ty Khoáng sản – TKV mời chào giá cạnh tranh vận chuyển thạch cao nhân tạo

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (sau đây gọi là VIMICO) có nhu cầu vận chuyển Thạch cao nhân tạo trong  năm 2018. Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng và có khả năng vận chuyển Thạch cao nhân tạo để tham gia chào

Tổng công ty Khoáng sản – TKV mời chào giá rộng rãi cung cấp vật tư Vòng bi phục vụ sửa chữa lớn thiết bị Nhà máy Tuyển khoáng số 1 năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico

– Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV – Tên gói chào: Cung cấp vật tư Vòng bi phục vụ sửa chữa lớn thiết bị Nhà máy Tuyển khoáng  số 1 năm 2018 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico – Tên hàng hóa, quy cách

Tổng công ty Khoáng sản – TKV mời chào giá rộng rãi cung cấp vật tư Thạch anh nghiền phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai- Vimico

– Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV – Tên gói chào: Cung cấp vật tư Thạch anh nghiền phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2018 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico, khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. – Tên hàng

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi cung cấp vật tư hóa chất tuyển phục vụ sản xuất Quý I năm 2017

Tổng công ty Khoáng sản – TKV (VIMICO) tổ chức Phiên chào giá mua vật tư hóa chất tuyển phục vụ sản xuất Quý I năm 2017 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico vào hồi 10h00 ngày 06/01/2017 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh

Thông báo tổ chức chào giá rộng rãi

Lấy file Cung cấp vật tư Hạt hấp thụ phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai- Vimico Nguồn : phòng Kế hoạch giá thành

Thông báo bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng

Lấy file Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file

Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin

Lấy file Nguồn : Phòng TCCB & ĐT

Thông báo về việc xác nhận lại thông tin cổ đông

THÔNG BÁO Về việc xác nhận lại thông tin cổ đông Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 06/10/2015 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh

Tổng công ty khoáng sản TKV đã thoái gần 54% vốn tại Kim loại mầu Tuyên Quang – Vimico

Tổng công ty khoáng sản TKV đã thoái gần 54% vốn tại Kim loại mầu Tuyên Quang – Vimico Theo văn bản ngày 15/6 vừa qua gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Khoáng sản TKV – Vimico (mã chứng khoán KSV: UPCoM) đã thực hiện xong việc chuyển nhượng