Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Thư xin ý kiến bằng văn bản về việc ký kết hợp đồng vay vốn cho Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai.

( 12/11/2017 - 0:42 )

Kính gửi: Quý Cổ đông Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị cổ đông xem xét, thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn cho Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai như sau:

  1. Các căn cứ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP thông qua ngày 18/9/2015;

Căn cứ Công văn số 142/NHPT.LCA-TD ngày 28/9/2015 của Ngân hàng PTVN Chi nhánh Lào Cai (VDB Lào Cai) v/v ký hợp đồng tín dụng Dự án mở rộng nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai;

Căn cứ chấp thuận khoản vay của TKV tại Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐTV họp ngày 26/10/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Bản trích sao số 20/TS-HĐTV ngày 10/11/2015 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam, phê duyệt nội dung của hợp đồng tín dụng của Tổng Công ty Khoáng sản – TKV với VDB để vay vốn Dự án đầu tư mở rộng và nâng công suất nhà máy Luyện đồng Lào Cai của Tổng công ty Khoáng sản – TKV);

Đối chiếu với khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Điều lệ của Tổng công ty Khoáng sản TKV- CTCP ngày 18/9/2015 tại tiết n khoản 2 Điều 14, trước khi ký Hợp đồng vay vốn của VDB Lào Cai cho Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai, HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 282/BB – VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP ngày 18/11/2015.

  1. Nội dung xin ý kiến: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết một số nội dung chủ yếu của hợp đồng vay vốn Dự án Mở rộng và nâng công suất Nhà máy Luyện đồng Lào Cai với nội dung sau:

1.1. Thông qua nội dung cơ bản của hợp đồng vay vốn với VDB:

Giá trị khoản vay Không quá 70% tổng mức đầu tư TSCĐ của Dự án (Không bao gồm VAT) tối đa là 2.222.000.000.000 đồng
Loại tiền rút vốn VNĐ
Thời hạn cho vay 144 tháng bao gồm cả thời gian ân hạn
Thời gian rút vốn 48 tháng
Thời gian ân hạn 24 tháng
Lãi suất cho vay Theo quy định Bộ Tài chính tại thời điểm giải ngân.
Lãi suất nợ quá hạn 150% lãi suất trong hạn
Kỳ hạn trả nợ gốc Tháng
Kỳ hạn thanh toán lãi Tháng
Trả nợ trước hạn Phải được VDB đồng ý và phải chịu phí trả nợ trước hạn theo quy định của VDB tại từng thời kỳ
Phương thức cho vay Tài trợ độc lập
Tài sản đảm bảo Thế chấp toàn bộ tài sản hình thành từ dự án. Các tổ chức tín dụng sẽ thỏa thuận phân chia TSBĐ tương ứng với tỷ lệ dư nợ của mỗi bên cho TSBĐ của dự án

1.2. Phần vốn vay vốn với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội là 1.000.000 triệu đồng. Vốn vay tối đa của VDB và VCB là: 2.867.992 triệu đồng. Lãi suất cho vay với VCB = Lãi suất cơ sở + Lãi suất biên.

+ Lãi suất cơ sở: bằng trần lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng của VCB.

+ Lãi suất biên: được xác định trong kỳ đầu tiên (đến 30/6/2016) là 2,8%/năm; xác định cho các kỳ tiếp theo là lãi suất biên VCB áp dụng cho Tập đoàn + 0,2%/năm nhưng không dưới 3,0%/năm. Lãi suất biên được thực hiện trên cơ sở đàm phán với VCB và sự chấp thuận của Cổ đông giữ cổ phần chi phối là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông thông qua để uỷ quyền cho HĐQT Tổng công ty ra quyết nghị thực hiện toàn bộ các nội dung liên quan như: đàm phán, ký kết các hồ sơ pháp lý, ký kết hợp đồng vay và thực hiện các thủ tục vay vốn Dự án với VCB Hà Nội và VDB Lào Cai

1.3. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Tổng giám đốc Tổng Công ty – Người đại diện pháp luật của Tổng công ty thực hiện đàm phán, ký kết các hồ sơ pháp lý, ký kết hợp đồng vay và thực hiện các thủ tục vay vốn thực hiện Dự án.

Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua phiếu xin ý kiến gửi kèm theo. Phiếu ý kiến (trong phong bì dán kín gửi kèm thư này) xin gửi về Tổng công ty theo địa chỉ dưới đây trước 17h00 ngày 3/12/2015 (theo dấu bưu điện hoặc trực tiếp).

Phòng Tổ chức lao động – Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Trụ sở chính: 193 Nguyễn Huy Tưởng – Phường Thanh Xuân Trung – Quận Thanh Xuân – Hà Nội – Việt Nam.

Điện thoại: 04.62856511/62876666    Fax: 04.62883333

Trân trọng cảm ơn./.

Tài liệu đính kèm: download

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan