Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Giải pháp đúng hiệu quả cao.

( 03/07/2018 - 0:25 )

Ngày 19/01/2018 tại Hà Nội Tổng công ty khoáng Sản- TKV tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành SXKD năm 2017, xây dựng các giải pháp chỉ đạo điều hành SXKD năm 2018.

Chủ trì Hội nghị đ/c Nguyễn Tiến Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; đến dự Hội nghị có các đ/c Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Phó bí thư đảng ủy, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; Kế toán trưởng, Trưởng/ phó các phòng ban Tổng công ty. Lãnh đạo các đơn vị có các đ/c: Giám đốc; Phó Giám đốc phụ trách sản xuất, Trưởng các phòng Kỹ thuật công nghệ.

Đồng chí Trịnh Văn Tuệ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành SXKD năm 2017. Theo đó những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành SXKD đã được nêu rõ, nhờ sự quyết liệt triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp chủ yếu về điều hành sản xuất, kinh doanh toàn Tổng công ty như; Tái cơ cấu Tổng công ty, quản lý vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp, trong đó tập trung hoàn thiện bổ sung Đề án đổi mới tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 và thoái vốn đầu tư ngoài doanh nghiệp tại một số đơn vị. Đẩy mạnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát triển tài nguyên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá đầu tư nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý ĐTXD đảm bảo đúng quy định của Nhà nước. Tăng cường áp dụng KHCN, nghiên cứu các giải pháp công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, thực thu khoáng sản góp phần giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả SXKD – đây là nhóm giải pháp trọng tâm được triển khai xuyên suốt trong quá trình điều hành thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017; Bên cạnh đó phải đẩy mạnh việc chăm lo xây dựng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty.

Năm 2017, Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị, Tổng công ty đã hoàn thành theo chương trình, mục tiêu đề ra và tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, hầu hết các đơn vị trong toàn Tổng công ty đều hoàn thành tốt kế hoạch về sản lượng, doanh thu và đều có lợi nhuận. Doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 5.504 tỷ đồng bằng 114,74% KH; Lợi nhuận ước đạt 306,48 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ ước đạt 150 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đạt 8,17 triệu đồng/người/tháng, bằng 117,22% so với KH; Nộp ngân sách trên 686 tỷ đồng. Sản lượng sản xuất một số sản phẩm chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch: TQ đồng 25%Cu đạt 48.004 tấn bằng 100,01% KH; Đồng tấm Ka tốt 99,95%Cu đạt 11.516 tấn bằng 100,14% KH; Thiếc thỏi 99,95% Sn (quy từ TQ 70% Sn) đạt 480 tấn bằng 120.04% KH; Kẽm thỏi 99,95%Zn đạt 10.835 tấn bằng 101% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo nêu rõ, năm 2018 mục tiêu tổng quát là: AN TOÀN – HIỆU QUẢ – PHÁT TRIỂN. Tổng công ty và các đơn vị thành viên cần Phát huy những kết quả đạt được, bám sát các giải pháp chủ yếu đã ban hành, chủ động xây dựng các giải pháp điều hành kế hoạch năm 2018 của đơn vị mình nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực khai thác, tuyển khoáng, luyện kim và kinh doanh dịch vụ, ổn định việc làm, nâng cao thu nhập cho NLĐ; Tăng cường áp dụng công nghệ mới, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, nhất là các dự án trọng điểm nhằm phát huy tối đa sức mạnh của Tcty, tiềm năng lợi thế của đơn vị mình với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Doanh thu hợp nhất toàn Tcty: 6.220 tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế: ước đạt 282 tỷ đồng. Thu nhập BQ người lao động: ước đạt 8,3 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách: trên 945 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận Hội nghị đ/c Nguyễn Tiến Mạnh khẳng định: Bước vào năm 2018, năm bản lề kế hoạch 5 năm (2016-2020), với truyền thống Kỷ luật – Đồng tâm, sự đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo của mỗi CB, CNLĐ trong Tổng công ty, với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp đã đề ra Tổng công ty sẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

Tại Hội nghị đã công bố các Quyết định khen thưởng của Tổng giám đốc cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong việc thực hiện tốt các giải pháp quản lý, điều hành, góp phần hoàn thành tốt Kế hoạch SXKD năm 2017 của Tổng công ty.

Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị ./.

Minh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan