iphone

ipad

macbook

apple watch

Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Tăng cường tính chủ động tại các đơn vị

( 13/11/2017 - 2:03 )

Theo cơ chế điều hành của Tập đoàn, các Công ty con sẽ được chủ động cao nhất trong việc xây dựng các phương án phát triển công ty, thực hiện đúng theo luật doanh nghiệp của mình.

Theo đó, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, Tập đoàn sẽ giành quyền cao nhất để các công ty con tự chủ xây dựng các chiến lược kinh doanh, xây dựng các giải pháp điều hành phù hợp với cơ chế thị trường và luật doanh nghiệp do Nhà nước ban hành và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tập đoàn chỉ điều hành thông qua các chiến lược chung của toàn tổ hợp. Thực tế hiện nay, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, mặc dù Tập đoàn đã xây xựng cơ chế và “phân vai” rõ ràng, nhưng một số đơn vị vẫn còn thiếu tự chủ trong xây dựng chiến lược sản xuất của đơn vị mình. Trước tình hình này, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị, công ty con cần nâng cao tính tự chủ của đơn vị mình. Nhất là các dự án khai thác mỏ như mở mỏ mới, mở rộng sản xuất v.v. các đơn vị phải phối hợp với các đơn vị tư vấn và quyết định các phương án phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Các ban Tập đoàn chỉ chỉ đạo mang tính quản trị, kiểm soát, không làm thay…

Nguồn : (Vinacomin.vn)