Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Thông báo gia hạn phát hành hồ sơ mời thầu cung cấp than cốc luyện kim và điều chỉnh thời gian mở thầu

( 04/03/2019 - 9:49 )

Căn cứ Quyết định 151/QĐ – VIMICO ngày 30/01/2019 của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về quy chế quản lý công tác vật tư của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP;

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ – VIMICO ngày 12/7/2017 của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP về trình tự thủ tục và quản lý mua sắm vật tư;

Căn cứ Thông báo tổ chức mời thầu số 388/VIMICO – KD ngày 21/02/2019 của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP;

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP thông báo tới Quý khách hàng có chức năng và khả năng cung cấp than cốc luyện kim về việc gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thầu và điều chỉnh thời gian mở thầu theo Thông báo số 388/VIMICO – KD như sau:

  1. Gia hạn thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 10h30 ngày 04/3/2019 đến 10h30 ngày 07/3/2019.
  2. Thời gian nộp Hồ sơ dự thầu: Đến 11h00 ngày 07/3/2019.
  3. Thời gian tổ chức Phiên đấu thầu: Phiên đấu thầu được tổ chức vào hồi 11h00 ngày 07/3/2019.

Các nội dung khác được quy định tại hồ sơ mời thầu ngày 21/02/2019 nếu không mâu thuẫn với các nội dung của Thông báo này vẫn được giữ nguyên không thay đổi.

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP trân trọng thông báo./.

Nguồn: Phòng Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan