Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV: 5 năm thực hiện chỉ thị 03 – CT/TW về học tập và làm theo gương Bác

( 14/11/2017 - 1:55 )

Là một trong những Đảng bộ lớn thuộc Khối Công nghiệp Hà Nội, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã luôn là điển hình sáng của Đảng bộ Khối trong thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt được những kết quả quan trọng và có ý nghĩa thiết thực cả trong nhận thức và hành động thực tiễn.Quán triệt Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty có thêm những nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, bám sát kế hoạch hàng năm của Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và công tác xây dựng Đảng.

Hàng năm, Đảng ủy Tổng Công ty đã ban hành Chương trình công tác với các mục tiêu, nội dung cụ thể, chỉ đạo triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động với trọng tâm đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, phù hợp với đặc thù của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, gắn kết các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng chính trị, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên; đồng thời coi kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng và đảng viên; thông qua công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình của các tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 để phát huy những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại, xây dựng mối quan hệ công tác hiệu quả, đề cao vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của mỗi cá nhân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, phấn đấu vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của Tổng công ty.Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tổng công ty luôn quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, động viên khích lệ người lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức đoàn thể tiêu biểu xuất sắc, góp phần to lớn cùng Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản giữ vững vị trí mũi nhọn trong phát triển kinh tế đất nước.

Kết quả nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh 5 năm qua từ 2011 đến 2015 của Tổng công ty thể hiện ở các chỉ tiêu như sau: Giá trị tổng sản lượng đạt 2.667 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân là 3,13% năm và tăng 1,44 lần so với giai đoạn 2006-2010; Doanh thu đạt 18.326 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 5% năm và tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2006-2010; Nộp ngân sách đạt 2.640 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng bình quân 8,23% năm và tăng 2,4 lần so với giai đoạn 2006-2010; tiền lương bình quân 72.963.000 đồng/người năm, tăng 2 lần so với giai đoạn 2006-2010; tổng mức đầu tư 3.883 tỷ đồng, tăng trưởng 2 lần so với giai đoạn 2006-2010.

Với đặc thù của lĩnh vực thăm dò khai thác, chế biến khoáng sản có công nghệ phức tạp, vốn đầu tư lớn, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất, giảm chi phí, giảm thời gian thi công, đưa mỏ và nhà máy mới vào khai thác, vận hành đảm bảo tiến độ kế hoạch…; giữ vững sự ổn định, đoàn kết nội bộ, chung sức, đồng lòng vì mục tiêu phát triển Tổng công ty; công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị đạt được nhiều thành tích mới, gắn kết lợi ích của tập thể với lợi ích của cá nhân thông qua việc hoàn thiện chế độ chính sách đối với người lao động để động viên, khuyến khích nâng cao ý thức trách nhiệm, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng tạo; nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, tổ chức được nhiều phong trào thi đua thu hút đông đảo người lao động tham gia,…

Học tập và làm theo lời Bác, năm năm qua, nhiều tập thể và cá nhân trong Tổng công ty đã tích cực thi đua trong lao động sản xuất, đạt được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc được Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương và địa phương ghi nhận, khen thưởng. Tổng Công ty được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2015, Công đoàn Tổng công ty đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2013. Nhiều tổ máy sản xuất tại các đơn vị đạt năng suất kỷ lục trong Tập đoàn được tuyên dương khen thưởng. Hàng chục tỷ đồng tiền quyên góp ủng hộ của CBCNV trong toàn Tổng công ty đến với những hộ gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, những địa phương gặp thiên tai lũ lụt, hạn hán v.v… Đặc biệt, Đảng bộ Tổng công ty và 02 cá nhân xuất sắc tại Đảng bộ Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Đảng bộ Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai đã được vinh danh trong Lễ biểu dương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 – 2015 của Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội. Đây thật sự là những bông hoa đẹp tạo sức lan toả trong cán bộ, đảng viên và người lao động, góp phần xây dựng Tổng công ty ngày càng phát triển.

Có thể nói rằng, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 và những thành công của Tổng công ty trong 5 năm qua đã khẳng định quan điểm, nhận thức, tầm nhìn và hướng đi đúng đắn của Tổng công ty, cũng như đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Đảng bộ và toàn thể đảng viên, người lao động Tổng công ty Khoáng sản – TKV thể hiện quyết tâm phát huy những thành quả của thế hệ đi trước với sức mạnh của truyền thống “Kỷ luật – Đồng tâm”, phát huy tối đa nội lực, tăng cường hợp tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng và phát triển Tổng công ty tới tầm cao mới, vị thế mới, xứng đáng với niềm tin và trọng trách mà Đảng, Chính phủ và Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao phó.

 

Nguồn : Đ/c Đào Minh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan