Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Giá kim loại ngày 22/5/2015

( 12/11/2017 - 15:26 )
STT ĐVT Ký mã hiệu Tên kim loại Giá đóng cửa ngày 22/5/2015 Ghi chú
1 USD/Tấn AL Nhôm (Aluminium) 1,726.00
2 USD/Tấn Cu Đồng (Copper) 6,197.50
3 USD/Tấn Pb Chì (Lead) 1,942.50
4 USD/Tấn Fe Phôi thép (Steel Billet) 300.00
5 USD/Tấn Sn Thiếc (Tin) 15,820.00
6 USD/Tấn Zn Kẽm (Zinc) 2,168.50

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *