Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Phê bình và tự phê bình là cách tốt nhất để củng cố sự phát triển của Đảng

( 14/11/2017 - 9:10 )

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam – luôn không ngừng chăm lo, xây dựng Đảng ta thành một chính Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.

Hệ thống những quan điểm có tính quy luật về xây dựng Đảng của Người đã trở thành di sản tư tưởng quý báu, là cẩm nang định hướng quan trọng góp phần tạo nên những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam.

Với tinh thần quang minh chính đại của một người cộng sản lỗi lạc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm nảy sinh và lây lan trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc bộ máy cơ quan nhà nước, đó là những căn bệnh cá nhân chủ nghĩa, chủ quan hẹp hòi, quan liêu, tham nhũng, hiếu danh, công thần… cần phải kiên quyết loại trừ. Người cho rằng vì có nhiều công việc, ít kinh nghiệm nên không thể tránh khỏi mắc khuyết điểm, tuy nhiên: “Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa đổi nó đi”.

Người cũng đã khẳng định: “Muốn đoàn kết càng chặt chẽ, tiến bộ càng mau chóng, thì mọi người phải sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm. Mà muốn được như thế thì không có cách gì hơn là thật thà tự phê bình và phê bình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cao tinh thần tự phê và phê bình, coi đấy là biện pháp hữu hiệu nhất để đạt được sự tiến bộ của người cách mạng.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình là cá nhân, cơ quan hoặc đoàn thể thật thà nhận khuyết điểm của mình để sửa chữa, để người khác giúp mình sửa chữa, mà cũng để người khác biết mà tránh những khuyết điểm mình đã phạm. Nhưng tự phê bình và sửa chữa khuyết điểm có khi dễ, cũng có khi khó khăn, đau đớn: “Vì tự ái, vì thói quen, hoặc vì nguyên nhân khác. Đó là một cuộc đấu tranh. Tự mình, không đánh thắng được khuyết điểm của mình, mà muốn đánh thắng kẻ địch; tự mình không cải tạo được mình, mà muốn cải tạo xã hội thì thật là vô lý”.

Phê bình là thấy ai (cá nhân, cơ quan, đoàn thể) có khuyết điểm thì thành khẩn nói cho họ biết để họ sửa chữa, để họ tiến bộ. Mục đích tự phê bình và phê bình đều nhằm giúp nhau sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, cùng nhau tiến bộ.

Người có khuyết điểm mà che giấu không tự phê bình và chịu phê bình thì cũng như trong người có bệnh mà từ chối uống thuốc, để khi bệnh phát nặng quá thì không cứu được nữa. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng căn dặn chúng ta phải chính tâm tu thân để trị quốc, bình thiên hạ.

Chính tâm tu thân tức là cải tạo. Cải tạo cũng phải trường kỳ gian khổ, vì đó là một cuộc cách mạng trong bản thân của mỗi người. Bồi dưỡng tư tưởng mới để đánh thắng tư tưởng cũ, đoạn tuyệt với con người cũ để trở thành con người mới không phải là một việc dễ dàng.

Trách nhiệm của cán bộ chính quyền và đoàn thể là phải xem trọng những phê bình và đề nghị của quần chúng, công khai tự phê bình và ra sức sửa chữa: “Nếu lời phê bình có chỗ không thật đúng thì phải giải thích rõ ràng cho quần chúng hiểu. Nhưng dù phê bình đúng cả hay chỉ đúng một phần nào, chúng ta cũng cần luôn luôn hoan nghênh quần chúng phê bình. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. Chúng ta phải nhớ rằng cán bộ, đoàn thể cũng như chính quyền từ trên đến dưới, đều là đày tớ của nhân dân”.

Thế nhưng dao có mài, mới sắc, vàng có thui, mới trong, nước có lọc, mới sạch, người có tự phê bình, mới tiến bộ, chính vì vậy cho nên: “Mỗi đảng viên ta phải là một chiến sĩ tích cực gương mẫu, xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân. Mỗi chi bộ ta phải là một hạt nhân vững chắc, lãnh đạo đồng bào thi đua yêu nước, cần kiệm xây dựng nước nhà. Mỗi cấp uỷ Đảng phải là động cơ mạnh mẽ thúc đẩy phong trào cách mạng sôi nổi tiến lên”.

Qua 84 năm tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta bảo vệ và xây dựng tổ quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn luôn đi tiên phong cùng ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với nền tảng tinh thần kết hợp chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong tình hình hiện nay, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, mỗi cán bộ đảng viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, có nhận thức và hành động đúng đắn, kiên quyết thực hành tự phê bình và phê bình một cách hiệu quả, thiết thực, để làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Chỉ có Đảng chân chính cách mạng và chính quyền thật dân chủ mới dám mạnh dạn tự phê bình, hoan nghênh phê bình và kiên quyết sửa chữa. Do tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên, mà chúng ta đoàn kết càng chặt chẽ, càng đồng tâm nhất trí, càng tiến bộ không ngừng, càng chắc chắn thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Nguồn : laodong.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan