Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Thông báo chào giá cung cấp vật tư

( 06/02/2020 - 13:13 )

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

-Tên gói chào: Mời chào giá cung cấp vật tư phục vụ sản xuất 6 tháng đầu năm 2020 tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào cai – Vimico.
-Thời gian phát Hồ sơ mời chào giá: VIMICO phát trực tiếp hoặc gửi email, chuyển phát nhanh cho khách hàng Thư mời chào giá trong thời gian từ 9h00 ngày 6/02/2020 đến 16h30 ngày 11/02/2020 (trừ ngày nghỉ). Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) Thư mời chào giá. Khi đến trực tiếp nhận hồ sơ tại địa điểm phát Thư mời theo quy định, đại diện khách hàng phải xuất trình Giấy giới thiệu còn hiệu lực do khách hàng phát hành. Địa điểm phát Thư mời chào giá: Phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV Số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
– Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được gửi đến Phòng Kế hoạch Giá thành – Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội trước 9h30 ngày 13/02/2020.
– Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 10h00 ngày 13 tháng 02 năm 2020 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
Tổng công ty Khoáng sản – TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nguồn: Phòng KHZ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan