Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Thông báo mời chào giá rộng rãi mua phôi thép SD295A

( 17/05/2019 - 8:52 )

 Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (sau đây gọi là VIMICO) có nhu cầu bán sản phẩm phôi thép SD295A (sau đây gọi là hàng hóa) trong tháng 5 năm 2019.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng và có nhu cầu mua hàng hóa để kinh doanh hoặc sử dụng để sản xuất tham gia chào giá cạnh tranh mua một phần (không dưới 2.000 tấn) hay toàn bộ số lượng hàng hóa theo Thông báo mời chào giá rộng rãi này, cụ thể như sau:
I.Thông tin về hàng hóa.
1.Tên hàng hóa: Hàng hóa mời chào giá mua là phôi thép mác SD295A do VIMICO sản xuất tại Nhà máy Gang thép Cao Bằng.
2. Chất lượng hàng hóa: Phôi thép có hàm lượng các nguyên tố hóa học như sau: S ≤ 0,05%; P ≤ 0,05%.
(VIMICO không tổ chức trưng bày hàng hóa. Khách hàng tham gia chào giá có thể xem xét hàng hóa trực tiếp tại Nhà máy sản xuất và tự tổ chức lấy mẫu, phân tích, xác định hàm lượng % của các nguyên tố hóa học của hàng hóa. Giá trị của hàng hóa không bị điều chỉnh bởi hàm lượng % các nguyên tố hóa học có trong hàng hóa.)
3. Quy cách, phẩm chất hàng hóa:
– Phôi vuông, kích thước: 6.000 mm × 150 mm × 150 mm.
– Dung sai kích thước: +/- 5 mm. Dung sai chiều dài: +/- 100 mm. Sai khác đường chéo: Tối đa 10 mm. Tổng độ cong: Tối đa 10 mm/mét. Độ xoắn: Tối đa 01 độ/mét.
– Điều kiện bề mặt: Không cong vênh, vết nứt, vết gấp. Hai đầu phôi không bị co.
– VIMICO/Công ty CP Gang thép Cao Bằng cung cấp cho bên mua Giấy chứng nhận chất lượng xuất xưởng (Mill test) của Nhà máy sản xuất cho từng lô hàng ngay sau khi hoàn thành giao nhận lô hàng đó. Bên mua tự chịu toàn bộ mọi trách nhiệm liên quan tới chất lượng và quy cách lô hàng/hàng hóa ngay khi lô hàng/hàng hóa được giao cho bên mua.
– Bao gói: Hàng rời, không bao bì.
4. Xuất xứ hàng hóa: Hàng hóa sản xuất tại Nhà máy Gang thép Cao Bằng thuộc Công ty CP Gang thép Cao Bằng ở địa chỉ Km 7 – Quốc lộ 4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
5. lượng hàng hóa: 10.000 tấn (Mười nghìn tấn).
6. Địa điểm giao nhận hàng hóa: Hàng hóa được giao trên phương tiện vận chuyển của người mua tại kho Nhà máy Gang thép Cao Bằng thuộc Công ty CP Gang thép Cao Bằng ở địa chỉ Km 7 – Quốc lộ 4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
7. Thời gian giao nhận hàng hóa: Hàng hóa giao thành 01 (một) hoặc nhiều lô hàng, với mỗi lô hàng có số lượng 2.000 – 5.000 tấn.
+ Trung bình tổng lượng hàng giao nhận mỗi ngày: 500 tấn.
+ Thời gian bắt đầu giao nhận: Không muộn hơn ngày 25/5/2019.
+ Thời gian hoàn thành giao nhận: Theo điều chỉnh của bên bán, nhưng không muộn hơn ngày 15/6/2019.
+ Giá mua bán: Do khách hàng trả giá.
+ Giá mua bán được hiểu là:
+ Giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo điều kiện về địa điểm giao nhận quy định trên đây.
+ Tính theo điều kiện thanh toán chậm trả 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hoàn thành giao nhận từng lô hàng, không tính lãi. Ngày kế tiếp ngày hoàn thành giao nhận mỗi lô hàng được coi là ngày đầu tiên để tính thời gian trả chậm cho lô hàng đó. Trường hợp ngày đáo hạn thanh toán trùng với ngày nghỉ, ngày lễ thì ngày phải thanh toán là ngày làm việc gần nhất ngay trước ngày đáo hạn thanh toán đó.
Khách hàng chào mua có quyền đề xuất phương thức thanh toán khác, như  thanh toán trước khi giao hàng, bù trừ công nợ (nếu có) đối với một phần hoặc toàn bộ hàng hóa chào mua. VIMICO bảo lưu toàn bộ các quyền xem xét các đề xuất này.
II. Nội dung chào mua.
1.Số lượng hàng hóa: Từ 2.000 tấn (Hai nghìn tấn) đến 10.000 tấn (Mười nghìn tấn).
Dung sai cho phép khi giao nhận thực tế: +/- 3% (Ba phần trăm).
2. Đơn giá mua bán: Giá chào mua khách hàng đưa ra là giá chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3. Địa điểm, phương thức giao nhận hàng hóa: Hàng hóa được giao thành 01 (một) hoặc nhiều lô hàng trên phương tiện vận tải của bên mua tại kho bên bán tại Nhà máy Gang thép Cao Bằng ở địa chỉ Km 7 – Quốc lộ 4A, xã Chu Trinh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
4. Phương thức thanh toán:
Thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) bằng chuyển khoản qua ngân hàng.
– Hoặc là thanh toán 100% giá trị chính thức của từng lô hàng đã giao nhận sau 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày hoàn thành giao nhận lô hàng đó, có bảo lãnh thanh toán 100% giá trị tạm tính của lô hàng, do một ngân hàng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành, không tính lãi suất chậm trả; hoặc là thanh toán theo đề xuất phương thức thanh toán khác của bên mua được VIMICO chấp thuận, theo quy định cụ thể tại hợp đồng mua bán.
5.Bảo đảm thực hiện hợp đồng: Áp dụng với mọi phương thức thanh toán. Được thực hiện bằng chuyển khoản, có giá trị bằng (=) 2% tổng giá trị bao gồm cả thuế giá trị gia tăng (VAT) của lượng hàng hóa được quyền mua, vào tài khoản do VIMICO chỉ định.
Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày lập/ký kết hợp đồng, và trước khi hai bên tiến hành giao nhận hàng hóa.
+ Đối với thanh toán chậm trả: Bảo đảm thực hiện hợp đồng được chuyển thành tiền thanh toán một phần giá trị hàng hóa thực tế đã nhận ngay sau khi hai bên hoàn thành giao nhận toàn bộ lượng hàng hóa mà khách hàng được mua.
+ Đối với các phương thức thanh toán khác: Bên bán hoàn trả bên mua trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hai bên lập và ký kết biên bản quyết toán lô hàng cuối cùng của hợp đồng mua bán.
III. Hình thức tham gia, thời hạn gửi và mở hồ sơ chào giá.
1. Hồ sơ chào giá:
– Hồ sơ chào giá bao gồm Thư chào giá hoặc Thư trả giá, được soạn thảo bằng tiếng Việt; do đại diện hợp pháp của quý khách hàng ký tên, đóng dấu, cho vào phong bì kín và gửi trực tiếp tại Văn phòng VIMICO không muộn hơn 10h00 ngày 21/5/2019.
– Nội dung Thư chào giá/Thư trả giá phải có đầy đủ các thông tin như quy định tại Phần II “Nội dung chào mua” trên đây.
– Hồ sơ chào giá nào không đáp ứng được các yêu cầu trên đây sẽ không được xem xét để tiến hành mở hồ sơ.
2. Hình thức tham gia chào giá:
– Thời gian nhận Thông báo mời chào giá rộng rãi: Từ 14h00 ngày 17/5/2019 đến 17h00 ngày 20/5/2019 (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ).
– Địa điểm: Phòng Kinh doanh VIMICO, địa chỉ: 193, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
VIMICO bảo lưu toàn quyền được gửi Thông báo mời chào giá rộng rãi này bằng fax, e-mail hay chuyển phát nhanh cho một (1) hoặc nhiều khách hàng có nhu cầu tiêu thụ phôi thép.
3. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá:
Bộ hồ sơ chào giá mua hàng hóa được gửi trực tiếp về Phòng Kinh doanh VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, không muộn hơn 10h00 ngày 21/5/2019.
4. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ chào giá:
– Thời gian mở hồ sơ chào giá: 10h15 ngày 21/5/2019.
– Địa điểm: Văn phòng VIMICO, địa chỉ: 193, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
– Các khách hàng tham gia chào giá mua có nhu cầu tham dự phiên mở hồ sơ chào giá có thể cử đại diện tới tham dự. Đại diện tham dự phiên mở hồ sơ phải có giấy giới thiệu còn hiệu lực để xuất trình cho Hội đồng giá VIMICO trước khi Hội đồng giá VIMICO mở hồ sơ.
5. Lựa chọn khách hàng.
Trong vòng 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày mở hồ sơ chào giá mua như nêu tại Mục 4 Phần III trên đây, VIMICO sẽ thông báo bằng văn bản cho khách hàng được VIMICO lựa chọn làm khách hàng mua hàng hóa để hai bên ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa.
Trước khi hai bên tiến hành ký kết hợp đồng, khách hàng mua hàng hóa cần giao cho VIMICO các tài liệu sau:
a) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh.
b) Bản sao Tờ khai báo cáo thuế 03 tháng đầu năm 2019.
Mọi chi tiết xin liên hệ với:
Phòng Kinh doanh, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Tel: (084)24.6285.6561           Fax: (084)24.6285.6512

Phòng: Kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan