Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Thông báo chào giá cung cấp vật tư Than điện cực Ø400 phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico

( 01/07/2019 - 8:43 )

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

       – Tên gói chào: Cung cấp vật tư Than điện cực Ø400 phục vụ sản xuất 06 tháng cuối năm 2019 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico

       – Thời gian phát Hồ sơ mời chào giá: Từ 09h00 ngày 01/7/2019 đến 09h00 ngày 09/7/2019, tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

       – Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được nộp trước 09h00 ngày 10/7/2019 tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

      – Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào hồi 09h30 ngày 10/7/2019 tại Văn phòng VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản – TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nguồn: Phòng Kế hoạch giá thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan