Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

( 14/11/2017 - 9:12 )

Ban chấp hành Đảng ủy Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền – Lào Cai vừa phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bát Xát tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Tham gia lớp bồi dưỡng có 23 quần chúng ưu tú của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền – Lào Cai và 5 quần chúng ưu tú của Công ty cổ phần gang thép Lào Cai.

Mục tiêu của khoá học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Từ đó giúp học viên xác định tốt động cơ, trách nhiệm, xây dựng phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong tương lai.

Tại khoá học, các học viên đã được củng cố, bổ sung thêm kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng, nghiên cứu các nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam, cập nhật kịp thời về Cương lĩnh xây dựng đất nước ta trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa (bổ sung, phát triển trong năm 2011) và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng phát động.

Kết thúc khoá học, 100% học viên đạt yêu cầu và đã được Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Bát Xát cấp giấy chứng nhận với tỷ lệ đạt loại giỏi là 53%, khá 47%.

Nguồn : Công ty mỏ tuyển đồng SQ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan