Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Công tác địa chất – trắc địa có vai trò quan trọng đối với sản xuất

( 13/11/2017 - 0:36 )

Ngày 15/7/2014, tại Quảng Ninh, Tập đoàn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác địa chất – trắc địa giai đoạn 2010 – 2014, phương hướng nhiệm vụ đến 2020. Tới dự có đồng chí Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí trong HĐTV, Ban điều hành, Công đoàn TKV, Đảng ủy, Đoàn Than Quảng Ninh; lãnh đạo và cán bộ làm công tác địa chất – trắc địa các Tổng Công ty/Công ty, đơn vị trực thuộc. Phó TGĐ Vũ Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.

Báo cáo công tác địa chất – trắc địa giai đoạn 2010 – 2014 đã đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên, trữ lượng và ranh giới mỏ, kết quả công tác thăm dò từ 2011 đến 2014. Theo đó, công tác địa chất – trắc địa, thăm dò khoáng sản thực hiện trong giai đoạn này đã đáp ứng được yêu cầu của sản xuất cũng như phục vụ các dự án đầu tư khai thác mỏ và xin cấp phép khai thác. Tập đoàn đã ban hành các quy định quản lý công tác thăm dò khảo sát, xây dựng bộ định mức, đơn giá thăm dò khảo sát chuyên ngành Than – Khoáng sản để áp dụng trong nội bộ TKV. Khối lượng thực hiện thăm dò khảo sát hàng năm đều hoàn thành kế hoạch, đáp ứng được yêu cầu phục vụ khai thác, nâng cấp trữ lượng phục vụ cho việc lập các dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng, nâng công suất các mỏ hiện có và đầu tư xây dựng các mỏ mới từ 2010 – 2014 với khối lượng 1.140.270 mét khoan, trong đó dự kiến năm 2014 là 231.000 mét (không tính Tổng Công ty Đông Bắc đã tách ra). Thực hiện thăm dò bổ sung, thăm dò cơ giới hóa, thăm dò vùng đồng bằng Sông Hồng và thực hiện các nhiệm vụ khác…

Tại Hội nghị, Tập đoàn đã triển khai nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác địa chất – trắc địa giai đoạn 2015 đến năm 2020, đảm bảo cung cấp tài liệu địa chất phục vụ các dự án đầu tư khai thác mỏ giai đoạn 2021- 2030; thăm dò phát triển tài nguyên khoáng sản đồng, chì, kẽm, đảm bảo cung cấp ổn định nguyên liệu cho các dự án đã đầu tư…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn đã ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác địa chất – trắc địa giai đoạn 2010 – 2014 và nhấn mạnh công tác địa chất – trắc địa có vai trò hết sức quan trọng đối với sản xuất của Tập đoàn. Trong những năm vừa qua, Tập đoàn đã quan tâm, đầu tư thích đáng cho công tác địa chất – trắc địa, thăm dò khoáng sản. Đồng thời, Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Lê Minh Chuẩn yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tính trung thực, chính xác, hiệu quả của công tác địa chất – trắc địa, tránh lãng phí, thất thoát tài nguyên. Các đơn vị cần nắm chắc trữ lượng, tài nguyên để đầu tư đúng hướng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, quản lý ranh giới mỏ; xây dựng phát triển đội ngũ công nhân, cán bộ làm công tác địa chất – trắc địa có trình độ, năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Nhân dịp này, Tổng giám đốc đã tặng bằng khen và tiền thưởng 318 triệu đồng cho 19 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc và thưởng 200 triệu đồng cho 16 tập thể, 20 cá nhân có thành tích trong công tác địa chất – trắc địa giai đoạn 2010 – 2014.

Nguồn : (vinacomin.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *