Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Tập đoàn TKV giai đoạn 2011 – 2015

( 14/11/2017 - 1:59 )

Triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , Kế hoạch 03-KH/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch số 16-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW trong bối cảnh ngành Than-Khoáng sản Việt Nam trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng. Tuy nhiên, Tập đoàn TKV cũng gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu làm cho nhu cầu về năng lượng giảm kéo theo giá than và khoáng sản giảm thấp. Bên cạnh đó, điều kiện SXKD của Ngành ngày càng khó khăn hơn do tài nguyên ngày càng xuống sâu hơn, làm tăng chi phí khai thác, tác động đến năng suất lao động và sức cạnh tranh của sản phẩm. Những mặt trái của kinh tế thị trường đã có tác động nhất định đến đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Đảng bộ Tập đoàn đã thu được một số kết quả quan trọng. Đó là:

Đảng bộ Tập đoàn đã tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW theo các chuyên đề hằng năm. Từ Đảng bộ Tập đoàn đến các cơ sở trực thuộc đã tổ chức học tập, xây dựng tiêu chí, chuẩn mực theo tư tưởng đạo đức của Bác; thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua LĐSX, xây dựng các điển hình tiên tiến, coi trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu, gắn việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện NQTW4 (khóa XI) “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, tiết kiệm chi phí, thực hiện quy trình kỹ thuật, nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động, xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở mối đơn vị và toàn Tập đoàn.

Đảng bộ đã tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo Tạp chí TKV mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong Đảng bộ Tập đoàn. Phương châm tuyên truyền là gắn “xây“ với “chống“, chủ động phê bình, uốn nắn các nhận thức lệch lạc, việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiên quyết đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Chú trọng tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp, các đơn vị, góp phần tạo sự lan tỏa, thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm tích cực, tự giác, có ý nghĩa thiết thực của mỗi cá nhân, tập thể trong Tập đoàn.

Từ Đảng bộ Tập đoàn đến các cơ sở trực thuộc đã xây dựng Bảng “Chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên và người lao động thuộc Đảng bộ Tập đoàn theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh” phù hợp với tính chất công việc, đặc điểm ngành nghề của từng đối tượng lao động, từng đơn vị. Nhiều đơn vị đã in Bảng chuẩn mực này thành các bảng tin chữ lớn, đặt ở các phòng họp, phòng giao ban để thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên thực hiện và để quần chúng kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện.

Thông qua các đợt học tập, sinh hoạt đã cụ thể hóa, gắn việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào công việc, nếp sống hằng ngày để CNVCLĐ dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn. Nhiều tấm gương tốt, việc tốt xuất hiện như những công nhân giành năng suất cao, năng suất kỷ lục trong LĐSX, nhiều tấm gương thương yêu chia sẻ, giúp đỡ đồng đội, dũng cảm quên mình cứu đồng đội khi xảy ra sự cố, tai nạn; nhiều tập thể khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Sự gắn kết, hòa đồng trong tập thể, tạo nên những nét văn hóa thợ mỏ. Có thể kể ra một số tấm gương tiêu biểu như trong năm 2015 tuy gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ngành Than chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 7/2015 song các đơn vị trong Tập đoàn đã phấn đấu khắc phục, sớm đưa các mỏ vào sản xuất, đảm bảo cung cấp đủ than cho các ngành kinh tế trong nước. CBCNVC toàn Tập đoàn đã đồng cam cộng khổ, tiết kiệm chi phí để dành hỗ trợ trên 10 tỷ đồng giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng của thiên tai. Trong khó khăn, vẫn có 7 lò chợ, 11 tổ đào lò và hàng trăm tổ xe máy vượt năng suất theo mục tiêu Tập đoàn đề ra. Nhiều cá nhân được khen thưởng như 2 tập thể và 9 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích trong cứu hộ vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng – Lâm Đồng, hay như 2 công nhân được Chủ tịch nước tặng Huân chương dũng cảm vì hành động quên mình cứu đồng đội trong vụ cứu hộ bục nước tại Công ty than Hòn Gai… và rất nhiều tấm gương tiêu biểu khác. Khi làm những công việc tốt đó, không ai suy nghĩ đắn đo hơn thiệt. Những người tốt đó, những tập thể tốt đó đã là những tấm gương để khích lệ mọi người làm nhiều việc tốt hơn, làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn – Đó chính là mục tiêu, hiệu quả và sự lan tỏa của công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Tập đoàn.

Những việc làm đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong rèn luyện phẩm chất chính trị, tu dưỡng đạo đức, lối sống; từ đó ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên; tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong tư tưởng và trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, tạo thành nguồn lực tinh thần to lớn, tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng, phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm’’ của đội ngũ công nhân mỏ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp phần đẩy mạnh SXKD, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao cho Tập đoàn.

Trong thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục bám sát, nắm vững nội dung chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ, cơ quan, đơn vị hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc công việc và nếp sinh hoạt hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên CNVCLĐ. Đồng thời Đảng bộ sẽ tăng cường lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị của Tập đoàn để xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch một cách cụ thể và đồng bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhắc nhở hoặc động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân kịp thời nhằm đạt hiệu quả của công tác giáo dục, học tập và làm theo tấm gương của Bác trong Tập đoàn các Công ty TKV.

Lê Tuấn Minh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn TKV

Nguồn : Vinacomin.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan