Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Thông báo điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Nghệ Tĩnh

( 16/01/2020 - 16:00 )

Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP (Vimico) thông báo điều chỉnh Phương án thoái vốn của Tổng công ty tại CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 2529/NQ-VIMICO ngày 31/10/2019 và điều chỉnh nội dung Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng của Vimico tại CTCP Kim loại màu Nghệ Tĩnh, cụ thể:

Loại bỏ nội dung sau:

“Điều kiện đảm bảo đợt bán đấu giá thành công:

Đợt bán đấu giá được coi là thành công khi: (i) tổng số cổ phần đặt mua hợp lệ tối thiểu bằng tổng số lượng cổ phần chào bán; và (ii) toàn bộ nhà đầu tư trúng giá thanh toán đủ số tiền mua cổ phần theo kết quả đấu giá và theo giá bán đã được xác định. Hội đồng quản trị của Vimico được quyền quyết định hủy bỏ kết quả đấu giá nếu không đảm bảo các điều kiện nêu trên”.

Tải file đính kèm

Nguồn: P.QTK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan