Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Tổng công ty Khoáng sản – TKV mời chào giá cạnh tranh vận chuyển thạch cao nhân tạo

( 10/07/2018 - 21:02 )

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (sau đây gọi là VIMICO) có nhu cầu vận chuyển Thạch cao nhân tạo trong  năm 2018.

Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp Việt Nam có chức năng và có khả năng vận chuyển Thạch cao nhân tạo để tham gia chào giá dịch vụ vận chuyển Thạch cao theo Thông báo mời chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển, cụ thể như sau:

 1. Thông tin về dịch vụ vận chuyển Thạch cao nhân tạo:
 2. Hàng hóa vận chuyển: hàng hóa vận chuyển là Thạch cao nhân tạo do VIMICO sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.
 3. Số lượng hàng hóa vận chuyển: 1.500 tấn ± 5%.
 4. Thời gian thực hiện vận chuyển: Từ tháng 7/2018 đến hết tháng 12/2018.
 5. Cung đường vận chuyển và giao nhận hàng hóa:

Từ kho Thạch cao nhân tạo của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico, thị trấn Tằng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai tới kho của Công ty Cổ phần Xi Măng Tân Quang – VVMI tại xóm 8 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 1. Nội dung chào cạnh tranh dịch vụ vận chuyển:
 2. Số lượng hàng hóa: 1.500 tấn (Một nghìn năm trăm tấn).
 3. Đơn giá chào cung cấp dịch vụ vận chuyển:

2.1. Được hiểu là đã bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhưng chưa bao gồm thuế VAT.

2.2. Đơn giá trần:

2.2.1. Đơn giá trần cung cấp dịch vụ vận chuyển thạch cao với các điều kiện, điều khoản nêu trong Thông báo mời chào giá này là: 270.000 đồng/tấn (chưa bao gồm thuế VAT).

2.2.2. Đơn giá trần nêu trên được tính cho 1 tấn Thạch cao vận chuyển với độ ẩm thực tế tại địa điểm nhận hàng.

2.2.3.  Đơn giá chào cung cấp dịch vụ vận chuyển chỉ được coi là hợp lệ khi bằng (=) hoặc thấp hơn (<) mức giá trần là 270.000 đ/tấn (Hai  trăm bảy mươi nghìn đồng trên tấn).

 1. Địa điểm nhận, giao hàng hóa:

3.1. Địa điểm nhận hàng: tại kho của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai -Vimico, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.

3.2. Địa điểm giao hàng: tại kho của Công ty Cổ phần Xi Măng Tân Quang -VVMI, tại xóm 8 xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 1. Phương thức thanh toán:

4.1. Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng đồng Việt Nam (VNĐ) bằng chuyển khoản qua ngân hàng.

4.2. Tiến độ thanh toán:

– Thanh toán theo khối lượng hàng hóa vận chuyển từng tháng.

– Thanh toán 100% giá trị chính thức của khối lượng hàng hóa vận chuyển hàng tháng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành giao nhận xong số lượng lô hàng trong tháng (ngày hoàn thành giao nhận hàng được tính là ngày thứ nhất để xác định thời hạn thanh toán).

III. Hình thức tham gia, thời hạn gửi và mở hồ sơ chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển.

 1. Hồ sơ chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển:

Hồ sơ tham gia chào giá cung cấp dịch vụ vận tải thạch cao bao gồm các tài liệu sau:

– Thư chào giá cung cấp dịch vụ vận chuyển, được soạn thảo bằng tiếng Việt; do đại diện hợp pháp của quý khách hàng ký tên, đóng dấu, cho vào phong bì kín và gửi trực tiếp tại Văn phòng VIMICO. Nội dung Thư chào giá phải có đầy đủ các thông tin như quy định tại Phần II “Nội dung chào cạnh tranh dịch vụ vận  chuyển” trên đây.

– Giấy đăng kí kinh doanh có ngành nghề phù hợp.

 1. Thời gian, địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển:

2.1. Thời gian đăng tải thông tin và phát hành Thông báo mời chào giá cạnh tranh: Từ 14h00 ngày 09/7/2018 đến 17h00 ngày 11/7/2018 (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

2.2. Địa điểm phát hành Thông báo mời chào giá cạnh tranh:

Thông tin Thông báo mời chào giá được đăng tải trên trang Web của VIMICO: www.vimico.vn và Cổng thông tin điện tử Portal.vimico.vn; Đồng thời được Niêm yết tại Trụ sở của Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai, Khu Công nghiệp Tằng Loỏng – huyện Bảo Thắng – tỉnh Lào Cai.

 1. Thời hạn gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển:

Bộ hồ sơ chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển hàng hóa được gửi trực tiếp về phòng Kinh doanh VIMICO, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, trước 17h00 ngày 16/7/2018.

 1. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ chào giá cạnh tranh dịch vụ vận chuyển:

4.1. Thời gian mở hồ sơ  chào giá cạnh tranh: 10h00 ngày 17/7/2018.

4.2. Địa điểm: Văn phòng VIMICO, địa chỉ: 193, Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

4.3. Các khách hàng tham gia chào giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa có nhu cầu tham dự phiên mở hồ sơ chào giá cạnh tranh vận chuyển có thể cử đại diện tới tham dự. Đại diện tham dự phiên mở hồ sơ phải có giấy giới thiệu còn hiệu lực để xuất trình cho Hội đồng giá VIMICO trước khi Hội đồng giá VIMICO mở hồ sơ.

 1. Lựa chọn khách hàng:
 2. Yêu cầu năng lực pháp lý:

Đơn vị vận tải tham gia chào giá theo Thư mời này phải là đơn vị có uy tín, có năng lực kinh nghiệm thực hiện khối lượng vận tải lớn trong thời gian ngắn trên cung đường vận tải có tình hình an ninh trật tự tương đối phức tạp. Đồng thời phải đáp ứng được đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005, Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009, Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ, và Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 của Bộ Giao thông Vận tải).

 1. Tiêu chí lựa chọn khách hàng:

Khách hàng được lựa chọn để đàm phán cung cấp dịch vụ vận tải theo các nguyên tắc sau:

 1. a) Theo thứ tự khách hàng có mức giá chào thấp nhất đến khách hàng có mức giá chào cao nhất.
 2. b) Trường hợp các khách hàng có Giá chào bằng nhau, quyền lựa chọn khách hàng thuộc về VIMICO.
 3. Thời gian và địa điểm đàm phán:

Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc sau khi kết thúc thời hạn gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh, khách hàng được VIMICO mời đàm phán ký kết hợp đồng phải tiến hành xong việc thương thảo và ký kết hợp đồng vận chuyển toàn bộ số lượng hàng hóa VIMICO đã mời chào giá cạnh tranh. Sau thời hạn trên, nếu khách hàng được mời đàm phán không tiến hành việc thương thảo và ký kết hợp đồng, hoặc phá vỡ việc thương thảo hợp đồng dẫn tới không ký kết được hợp đồng thì VIMICO được toàn quyền mời khách hàng có mức giá chào thấp kế tiếp đến thương thảo, ký kết hợp đồng hoặc thực hiện phương án khác do VIMICO quyết định.

 1. Cơ sở pháp lý và luật điều chỉnh.

Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là cơ sở pháp lý được áp dụng để điều chỉnh và giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh (nếu có).

Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005, Nghị định 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009, Nghị định 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ, và Thông tư 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/08/2013 của Bộ Giao thông Vận tải)./.

Mọi chi tiết xin liên hệ với:

Phòng Kinh doanh, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Tel: (084)24.6285.6561           Fax: (084)24.6285.6512

Nguồn : Phòng Kinh doanh – Vimico

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan