Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Rèm 2 lớp cản sáng

Rèm cửa 2 lớp chống nắng

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa sổ

Rèm vải phòng khách

Rèm lá dọc

Rèm cửa 2 lớp TPHCM

Rèm văn phòng cao cấp

Rèm gỗ

Mời chào hàng cung cấp vật tư Vôi ngậm nước và Bột đá phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

( 02/07/2019 - 8:30 )

Bên mời chào giá: Tổng công ty Khoáng sản – TKV.

– Tên gói chào: Mời chào giá cung cấp vật tư Vôi ngậm nước và Bột đá phục vụ sản xuất Quí 3/2019 tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai – Vimico.

– Thời gian phát Hồ sơ mời chào giá: VIMICO phát trực tiếp, gửi email, chuyển phát nhanh cho khách hàng Thư mời chào giá trong thờ gian từ 09h00 ngày 02/7/2019 đến 09h00 ngày 10/7/2019 (giờ hành chính). Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 (một) Thư mời chào giá.

Khi đến trực tiếp nhận Thư mời chào giá, đại diện khách hàng phải xuất trình giấy giới thiệu còn hiệu lực do khách hàng phát hành.

  • Địa điểm phát Thư mời chào giá: Tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
  • Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Hồ sơ chào giá phải được nộp trước 09h00 ngày 11/7/2019 tại phòng Kế hoạch Giá thành Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
  • Hồ sơ chào giá sẽ được mở công khai vào 10h00 ngày 11/7/2019 tại Văn phòng Tổng công ty Khoáng sản – TKV, số 193 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Tổng công ty Khoáng sản – TKV kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa tham gia chào giá vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Nguồn: Phòng Kế hoạch giá thành

Thông tin liên quan