Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Đảng bộ Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII

( 14/11/2017 - 1:38 )

Ngày 21/08/2017 tại trụ sở Tổng Công ty số 193 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân – Hà Nội, Đảng ủy Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Tham dự Hội nghị có đồng Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đ/c Đào Minh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TCT; HĐQT, các Phó Tổng giám đốc, Công đoàn, Đoàn thành niên cùng toàn bộ Đảng viên, CBCNV cơ quan TCT; Công ty Đá quý Việt Nhật và cán bộ, đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc tại các điểm cầu truyền hình: Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên.

Hội nghị đã được nghe đ/c Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng giáo dục lý luận chính trị – Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội làm Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng bao gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Đây là những Nghi quyết rất quan trọng về đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội cũng như xây dựng, chỉnh đốn. Đảng Mục đích của việc học tập quán triệt nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng Công ty nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận, tinh thần quyết tâm trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc yêu cầu các Chi, Đảng bộ tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tới toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn Tổng Công ty, nhằm triển khai hướng dẫn, tuyên truyền, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết TW 5 và đường lối phát triển của Tổng công ty bằng những hành động thiết thực, có hiệu quả. Đồng thời tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng, cùng chuyên môn và các tổ chức chính trị, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm vượt qua khó khăn, xây dựng Tổng Công ty phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.

 

Nguồn : Minh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan