Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

TCT Khoáng sản tổng kết công tác chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2013

( 15/11/2017 - 11:07 )

Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2013. Dự Hội nghị có đại diện các ban Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản VN; lãnh đạo TCT; Giám đốc, Trưởng các phòng Kế hoạch giá thành, Tổ chức lao động, Tài chính kế toán các đơn vị thành viên TCT.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch báo cáo đánh giá công tác khoán quản trị chi phí năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, biện pháp thực hiện các tháng còn lại năm 2014; đồng chí Kế toán trưởng, Trưởng phòng Lao động tiền lương, Trưởng phòng Thanh tra kiểm toán nội bộ, Trưởng phòng Quản lý vốn báo cáo đánh giá chuyên ngành năm 2013, đề xuất các biện pháp thực hiện năm 2014. Theo đó, doanh thu hợp nhất năm 2013 toàn TCT đạt 3760 tỷ đồng tăng 126% so với năm 2012, 5 tháng đầu năm 2014 đạt 1648 tỷ đồng bằng 44,96% KH năm. Lợi nhuận trước thuế năm 2013 là 108,70 tỷ đồng; Lao động sử dụng bình quân 5339 người bằng 93,72% KH và giảm 7,65% so với năm 2012; Tiền lương bình quân đạt 6,16 triệu đồng/người/tháng bằng 108% KH năm và tăng 10,6% so với năm 2012. Kết quả thực hiện khoán quản trị chi phí năm 2013 toàn TCT tiết kiệm đạt 22 tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc đã biểu dương các đơn vị: Công ty Luyện đồng Lào Cai, Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công ty CP KS& LK Cao Bằng, Công ty CP Phát triển Khoáng sản 3 đã làm tốt công tác quản trị chi phí năm 2013; biểu dương các cán bộ, chuyên viên chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm qua đã có nhiều cố gắng, tích cực chủ động làm được nhiều việc cho đơn vị và toàn TCT. Năm 2014, đồng chí chỉ đạo các đơn vị và mỗi cá nhân phải nhận thức được những khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất kinh doanh của TCT. Bộ máy điều hành từ TCT đến các đơn vị phải tích cực hơn nữa, sâu sắc hơn nữa, đổi mới hơn nữa; luôn tuân thủ các quy định của Nhà nước, chấp hành nghiêm pháp luật. Công tác kinh tế phải gắn chặt với công tác kỹ thuật, áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý; tăng cường sự phối hợp giữa các mảng kinh tế, quan hệ chặt chẽ với địa phương để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh mới, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

Tại Hội nghị, TCT đã quyết định thưởng 132 triệu đồng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nghiệp vụ kinh tế tổng hợp năm 2013.

Nguồn : P.TVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan