Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Tuyên dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

( 14/11/2017 - 1:57 )

Sáng 11/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 dự và phát biểu tại Hội nghị.

Đoàn đại biểu dự Hội nghị vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đại diện các Ban Đảng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cùng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 được tuyên dương, khen thưởng.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, kế hoạch của Ban Bí thư, với quyết tâm cao, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên các nội dung của Chỉ thị, đã thu được những kết quả thiết thực, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Ý thức tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ chủ chốt các cấp, được chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy Đảng đã quán triệt tinh thần “làm theo” tấm gương của Bác thành các chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 phát biểu tại Hội nghị.

Việc “làm theo” Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị được cụ thể hóa bằng phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, thông qua phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối gương mẫu thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành, tập trung giải quyết dứt điểm một số vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động đối với Đảng và Nhà nước. Cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng cao.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị , xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, mô hình, cách làm hay trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong lao động, sản xuất kinh doanh và trong công tác xây dựng Đảng. Điển hình như phong trào “Nồi cháo tình thương của tuổi trẻ Vietinbank” giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo vượt qua những ngày gian khổ tại các bệnh viện; phong trào “Đoàn kết – Kỷ luật – Cần kiệm – Sáng tạo” của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có nhiều công trình sáng tạo tiết kiệm chi phí 15-20% so với định mức, làm lợi trên 10 tỷ đồng mỗi năm; phong trào “8 giờ vàng hiệu quả” của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã có tác dụng làm chuyển biến nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng…

Trong những năm tới, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, trở thành ý thức tự giác trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là trong quá trình tái cấu trúc, cổ phần hóa doanh nghiệp.

Việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Toàn Đảng bộ nghiêm túc triển khai thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống của cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân lao động. Ở mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, Ban thường vụ cấp ủy, ban lãnh đạo và đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc về lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống để bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong thời hạn nhất định…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Ninh Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư thực hiện Chỉ thị 03 ghi nhận những kết quả nổi bật mà Đảng bộ Khối DNTW đã đạt được. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục lựa chọn những nội dung cốt lõi về đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện, trở thành hành động tự giác của mỗi cá nhân. Đồng thời, cần gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng Đảng bộ, với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp. Các cấp ủy cần chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tuyên dương những tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời nhắc nhở những tập thể, cá nhân chưa làm tốt để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đồng đều hơn, hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tôn vinh, khen thưởng 80 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đó là những tập thể tốt, người tốt, việc tốt tích cực đóng góp công sức và trí tuệ trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và đặc biệt là lực lượng nòng cốt đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thấm sâu, lan tỏa rộng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng.

Thanh Tùng

Nguồn : doanhnghieptrunguong.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan