Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

( 22/11/2017 - 23:14 )

Sáng 26/4, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ông Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Tiến Mạnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng điều hành Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc VIMICO đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 01/01/2016 đến 31/12/2016 và thông qua kế hoạch SXKD của Tổng công ty năm 2017; đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị. Theo đó, năm 2016, VIMICO phải đối mặt với rất nhiều thách thức do điều kiện khai thác tại các mỏ ngày càng khó khăn; tài nguyên tại nhiều mỏ biến động giảm về trữ lượng, chất lượng; giá bán các sản phẩm chính như đồng tấm, thiếc, kẽm, tinh quặng sắt đều giảm mạnh; các chi phí về thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, tiền sử dụng tài liệu địa chất tăng mạnh. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, CBCNV – LĐ toàn Tổng công ty đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu SXKD như: doanh thu hợp nhất đạt 3.997 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế hơn 30 tỷ đồng, người lao động cơ bản có việc làm và thu nhập ổn định, bình quân 6,748 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách 722,393 tỷ đồng, các chỉ tiêu khác về sản xuất, đầu tư đều đạt ở mức cao.

Đồng chí Nguyễn Tiến Mạnh – Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc báo cáo kết quả SXKD của TCT tại Đại hội

Đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu tại Đại hội.

Năm 2017, VIMICO đặt kế hoạch phấn đấu với các chỉ tiêu chính: doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 4.797 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 88 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức Công ty mẹ 2,5%…

Biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội

Đại hội cũng đã nghe, thảo luận và 100% biểu quyết nhất trí thông qua các báo cáo khác như: Báo cáo tài chính Công ty mẹ – Tổng công ty đã được kiểm toán năm 2016; phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016; kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 của HĐQT, Ban kiểm soát Tổng công ty…

Lãnh đạo Tổng công ty tặng hoa nguyên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát

Cũng tại Đại hội, đã thông qua việc thay thế thành viên HĐQT, theo đó, ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên HĐQT VIMICO thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 8/9/2016, ông Trịnh Văn Tuệ – Phó TGĐ Tổng công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty kể từ ngày 8/9/2016; bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát, theo đó, miễn nhiệm ông Mai Tất Lã thôi làm Thành viên Ban kiểm soát VIMICO, bầu ông Phạm Xuân Phong – Phó trưởng Ban kiểm soát nội bộ Tập đoàn TKV làm thành viên Ban kiểm soát VIMICO. Đại hội còn thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của Tổng công ty là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY – ACA; tổ chức chia tay nguyên thành viên HĐQT, Ban kiểm soát…

Thuỳ Linh

Nguồn : Vinacomin.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *