Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền khai thác hơn 900 ngàn tấn quặng

( 28/05/2019 - 16:47 )

Tính đến cuối tháng 5/2019, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai – VIMICO thuộc Tổng công ty Khoáng sản – TKV đã khai thác đạt 938 ngàn tấn quặng, bằng gần 43% kế hoạch năm.

Khai thác quặng tại Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai (VIMICO) thuộc Tổng công ty Khoáng sản – TKV

Để đạt kết quả trên, Chi nhánh đã tổ chức bóc đất đá 5,7 triệu mét khối, bằng 46% kế hoạch năm; tổ chức vận tải 36 triệu Tkm đất đá; khối lượng sản phẩm tinh quặng đồng sau tuyển đạt 33 ngàn tấn quy 25%Cu, trong đó nhà máy số 1 gần 20 ngàn tấn, nhà máy số 2 đạt trên 13 ngàn tấn; khối lượng sản phẩm tinh quặng sau tuyển đạt trên 46 ngàn tấn quy 60%Fe, trong đó nhà máy số 1 đạt trên 25 ngàn tấn, nhà máy số 2 đạt trên 21 ngàn tấn.

Theo kế hoạch năm 2019, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai khai thác trên 2,2 triệu tấn quặng. Chi nhánh xây dựng chi tiết kế hoạch hàng tháng, quý trên cơ sở kế hoạch điều hành Tổng công ty giao. Chi nhánh định hướng và chỉ đạo quyết liệt các phòng ban, phân xưởng bám sát kế hoạch sản xuất để có những giải pháp thực hiện cụ thể, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các giải pháp chính được Chi nhánh quan tâm chỉ đạo như: Tổ chức giám sát, đánh giá chất lượng khoan nổ mìn của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nổ mìn phá đất đá; chuyên môn hóa công tác làm đường cũng như nâng cao chất lượng đường công trường để giảm tiêu hao nhiên liệu và lốp xe; tăng cường quản lý có hiệu quả hệ thống GPS, camera giám sát nhằm điều hành sản xuất hiệu quả, an toàn…

 

 

 

Thông tin liên quan