iphone

ipad

macbook

apple watch

Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Gang thép Cao Bằng: Sản xuất trên 220 nghìn tấn phôi thép

( 10/01/2020 - 8:03 )

Năm 2019, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng sản xuất được 220.368 tấn phôi thép, vượt 0,17% kế hoạch (KH), tăng 19% so với năm 2018.

Sản xuất phôi thép tại Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Công ty đã khai thác 225.066 quặng sắt nguyên khai, vượt 2% KH năm; sản xuất 89.651 tấn quặng 0 – 8 mm, bằng 93% KH; 70.499 tấn quặng 8 – 38 mm, bằng 92,7% KH năm; 54.205 tinh quặng sắt, vượt 8,4% KH; 325.307 tấn quặng thiêu kết, bằng 98,9% KH; 213.402 tấn gang lỏng, bằng 99% KH. Tiêu thụ 229.377 tấn phôi thép, bằng 91,7% KH năm, tăng 56,5% so với năm 2018.

Doanh thu thực hiện đạt 2.389 tỷ đồng, bằng 85% KH năm, tăng 32% so với năm 2018; nộp ngân sách nhà nước 55,2 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 870 lao động với mức lương bình quân trên 7 triệu đồng/người-tháng.

Công ty quan tâm ứng dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, đã có 25 sáng kiến được công nhận với tổng giá trị làm lợi 3 tỷ 340 triệu đồng. Ngoài ra còn nhiều sáng kiến về cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, bảo vệ môi trường đạt hiệu quả thiết thực.

 

 

Thông tin liên quan