Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền: Giá trị sản xuất tăng đều hàng năm

( 15/11/2017 - 10:40 )

Do các dây chuyền hoạt động sản xuất và sàng tuyển của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền đi vào hoạt động ổn định và điều hành hợp lý nên giá trị sản xuất của Công ty tăng đều hàng năm.

Cụ thể, tổng giá trị sản lượng của Công ty năm 2011 chỉ đạt 188.056 tỷ đồng, nộp ngân sách 179 tỷ đồng thì đến hết năm 2013, tổng giá trị sản lượng đã lên đến 202.384 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 219 tỷ đồng. Thu nhập và việc làm của trên 600 người lao động được đảm bảo ổn định với mức bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng từ những năm 2011. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn lao động được đảm bảo. Đây thực sự là những cố gắng nỗ lực cao của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty trong giai đoạn khó khăn như những năm qua, cũng như sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin. Công ty phân cấp, phân quyền và giao trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân thuộc các tổ đội, công trường, phân xưởng, phòng ban… Do vậy đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, phấn đấu vì mục tiêu chung của Công ty…

Nguồn : (Vinacomin.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *