Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

VIMICO: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

( 03/07/2018 - 1:06 )

Sáng 27/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (VIMICO) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT và ông Trịnh Văn Tuệ – Tổng Giám đốc Tổng công ty cùng điều hành Đại hội.


Trình bày báo cáo về tình hình hoạt động SXKD, đầu tư xây dựng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của VIMICO tại Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Tuệ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Khoáng sản nhấn mạnh, năm qua, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CNVCLĐ toàn Tổng công ty cùng những nhóm giải pháp đồng bộ được triển khai nên VIMICO đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong điều hành hoạt động SXKD, Tổng công ty đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát kế hoạch điều hành, các phương án sản xuất năm 2017 để triển khai phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo sản xuất hiệu quả; thực hiện quyết liệt giải pháp “1 tập trung” tại Khu liên hợp Gang thép Cao Bằng. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã xây dựng và hoàn thiện Đề án tiếp tục tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 báo cáo HĐQT Tổng công ty trình HĐTV Tập đoàn TKV xem xét, phê duyệt. Cùng với đó, Tổng công ty vẫn giữ vững là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tập đoàn về thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả… Năm 2018, VIMICO đặt kế hoạch phấn đấu với các chỉ tiêu chính: doanh thu hợp nhất toàn Tổng công ty là 6.220 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất 282 tỷ đồng…

Đại hội đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT do đồng chí Trần Quốc Lộc – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty trình bày; báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ và phương án phân phối lợi nhuận Công ty mẹ  – Tổng công ty; kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát, cơ quan điều hành Tổng công ty; báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY là công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động của Tổng công ty từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Đại hội cũng thông qua việc thay thế nhân sự Thành viên HĐQT Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP và báo cáo việc thay đổi Tổng Giám đốc Tổng công ty. Theo đó, ông Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng Giám đốc Tổng công ty thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 16/3/2018; bổ nhiệm ông Trịnh Văn Tuệ – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ Tổng công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 16/3/2018; bổ nhiệm ông Đặng Đức Hưng – Phó TGĐ Tổng công ty giữ chức vụ Thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế ông Nguyễn Tiến Mạnh kể từ ngày 16/3/2018…

Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

Thanh Ly – Ảnh Hùng Mạnh
Nguồn : Vinacomin.vn