Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Đảng bộ Công ty KLM Thái Nguyên học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết TW8 của Đảng

( 14/11/2017 - 9:12 )

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thép – Trưởng phòng Tuyên truyền – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đã tập trung phân tích, làm rõ thêm các nội dung quan trọng mà các kết luận, nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã đề ra trong đó nhấn mạnh đến 3 chuyên đề: Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội các năm 2014 và 2015; Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Việc triển khai học tập Hiến pháp sửa đổi và chuyên đề cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014.

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ đảng viên nắm được đầy đủ, sâu sắc các nội dung trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI), qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động để góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Trên tinh thần những nội dung cơ bản của Nghị quyết, các cấp uỷ đảng và từng cán bộ, đảng viên liên hệ đến những nội dung liên quan đến lĩnh vực công tác của mình, xây dựng chương trình hành động để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đề ra./.

Nguồn : Công ty KLM Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan