Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

ĐTN Công ty KLM Thái Nguyên: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013

( 15/11/2017 - 0:27 )

Nhằm đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013, từ đó làm cơ sở để triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014, vừa qua Ban Thường vụ ĐTN Công ty Kim loại màu Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc ĐTN Công ty.

Năm 2013, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn, nhưng tổ chức Đoàn các cấp luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, chuyên môn và Đoàn cấp trên; sự phối hợp có hiệu quả của các tổ chức đoàn thể cùng với sự đồng tâm vượt qua khó khăn của cán bộ ĐVTN nên công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 của các cấp bộ Đoàn toàn Công ty cơ bản được duy trì và đạt kết quả tốt. Các hoạt động có nhiều đổi mới phù hợp với điều kiện đặc thù của đơn vị. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai bằng nhiều hình thức, như thông qua sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh Thái Nguyên và của Công ty, đơn vị. Các phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội – bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được duy trì có hiệu quả; công tác chăm sóc, giáo dục TNNĐ thường xuyên được quan tâm.

Công tác xây dựng Đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng được chú trọng đạt kết quả tốt góp phần xây dựng tổ chức vững mạnh, là động lực cho ĐVTN tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Công tác kiểm tra giám sát được duy trì góp phần nâng cao chất lượng cơ sở đoàn. Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm thường xuyên, kịp thời động viên khích lệ các tập thể và cá nhân có thành tích tốt, từ đó nhân rộng mô hình.

Tại đợt kiểm tra, BTV ĐTN Công ty đã biểu dương các cơ sở đã triển khai, thực hiện tốt các chương trình công tác của Đoàn góp phần vào kết quả chung của ĐTN Công ty năm 2013; đề nghị các cơ sở tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại để đạt kết quả cao trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, BTV ĐTN Công ty cũng đã tiếp thu các ý kiến đề xuất, kiến nghị của ĐTN các đơn vị để đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn trên mọi mặt công tác của Đoàn trong thời gian tới nhất là khi Công ty chuyển sang mô hình Cổ phần hoá từ năm 2014.

Nguồn : Công ty KLM Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan