Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

Học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7 gắn với kế hoạch hành động của Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin trong tình hình mới

( 14/11/2017 - 9:13 )

Ngày 23/9/2013, Đảng ủy Tổng Công ty khoáng sản – Vinacomin đã tổ chức “Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thoan, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo – Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội; đồng chí Đỗ Đình Hoằng, chuyên viên cao cấp, Phó giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng thời là giảng viên truyền đạt Nghị quyết.

Nội dung học tập, quán triệt Nghị quyết, bao gồm 5 chuyên đề. Đó là, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Kết luận “Một số vấn đề cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

Mục đích của buổi học tập Nghị quyết, nhằm truyền đạt đến từng cán bộ, đảng viên các nội dung cơ bản và mới về các chủ trương, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 7 – khóa XI, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của Đảng bộ Tổng Công ty phù hợp và có hiệu quả trong tình hình mới.

Nguồn : P.TVT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan