Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

VIMICO tập trung vào các mục tiêu trọng tâm 6 tháng cuối năm

( 13/11/2017 - 0:30 )

Phát huy những kết quả đã đạt được, Lãnh đạo Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin (VIMICO) đã đặt ra những mục tiêu trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014 và bằng nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt để tập trung thực hiện những mục tiêu đó.

Khai trường Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền

Cụ thể, trong công tác sản xuất, tiêu thụ, Lãnh đạo Tổng Công ty tập trung chỉ đạo các công ty con đẩy mạnh sản xuất, triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng cường công tác tiêu thụ nội địa… Phấn đấu năm 2014, VIMICO đạt doanh thu trên 3.650 tỷ đồng và lợi nhuận trên 120 tỷ đồng, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân trên 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tăng cường quản lý công tác đầu tư để đưa các dự án trọng điểm như: Dự án “Khai thác, tuyển và luyện quặng vàng gốc mỏ Minh Lương”, Dự án Gang thép Cao Bằng… vào hoạt động đảm bảo đúng tiến độ.

Đồng thời, VIMICO đang tập trung triển khai thực hiện công tác cổ phần hóa công ty mẹ TCT theo đúng kế hoạch đề ra, phấn đấu từ 01/01/2015, Công ty mẹ TCT hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Cùng với đó, trong những tháng cuối năm, Tổng Công ty cũng chú trọng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh đối với các Công ty: Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên, Công ty CP khoáng sản 4, Công ty CP Kim loại màu Tuyên Quang…

Tác giả bài viết: Minh Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *