Máy Lọc Nước

Máy Lọc Nước RO

Máy Lọc Nước Nano

Dịch Vụ SEO

Sàn Nhựa

TKV giai đoạn 2016 – 2020: Quyết liệt 2 nhóm giải pháp

( 12/11/2017 - 23:37 )

Với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 – 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chú trọng thực hiện 2 nhóm giải pháp, tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp than, khoáng sản, điện và vật liệu nổ công nghiệp…

CôngThương – Nỗ lực vượt khó

Theo ông Nguyễn Văn Biên – Phó tổng giám đốc TKV, thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015, tập đoàn đã tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngay trong năm 2011, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của tập đoàn đều hoàn thành ở mức cao như: than tiêu thụ 44,7 triệu tấn, lợi nhuận 8.632 tỷ đồng, nộp ngân sách 16.150 tỷ đồng. Tuy nhiên, liên tiếp các năm sau đó, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu, tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của tập đoàn đều bị ảnh hưởng. Trong khi đó, điều kiện khai thác ngày càng khó khiến suất đầu tư cao, giá thành sản xuất tăng… Tổng hợp các chỉ tiêu 5 năm, sản lượng than, khoáng sản, điện… đều đạt thấp hơn so với kế hoạch đề ra; lợi nhuận từ năm 2012 đến nay giảm mạnh, chỉ còn khoảng 2 – 3 ngàn tỷ đồng/năm so với kế hoạch 7-9 ngàn tỷ đồng/năm.

Trước những khó khăn trên, tập đoàn cùng các công ty đã có nhiều nỗ lực chung sức vượt khó. Nhiều giải pháp quan trọng trong tất cả các lĩnh vực đã được TKV triển khai. Qua đó, từng bước ổn định sản xuất, việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, TKV tiếp tục đầu tư xây dựng các mỏ, dự án trọng điểm, đồng thời, hoàn thiện tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện tái cơ cấu theo tiến độ.

Ông Lê Minh Chuẩn – Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc TKV

Tập đoàn cần đổi mới quản trị doanh nghiệp, duy trì động lực phát triển; mở rộng quan hệ quốc tế; phát triển thị trường, duy trì và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp, loại trừ các nguyên nhân khách quan thì chi phí năm sau phải giảm ít nhất 3-5% so với năm trước, hiệu quả kinh doanh ngày càng tăng.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020

Theo ông Nguyễn Văn Biên, TKV đã có văn bản báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch phát triển ngành than đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 gửi Bộ Công Thương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, kiến nghị điều chỉnh các dự án trong quy hoạch cho phù hợp với thực tế thăm dò, khai thác của tập đoàn hiện nay. Trên cơ sở này, TKV dự kiến một số chỉ tiêu giai đoạn 2016-2020 như: sản lượng than 41,8 triệu tấn/năm, doanh thu 159.600 tỷ đồng…

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ông Lê Minh Chuẩn – Tổng giám đốc TKV – chỉ đạo: tập đoàn cần triển khai thực hiện tốt 2 nhóm giải pháp chủ yếu: Thứ nhất, đẩy mạnh đầu tư xây dựng, đầu tư phát triển khoa học, đổi mới công nghệ, hiện đại hóa các cơ sở sản xuất, nâng cao mức độ an toàn, bảo vệ môi trường, bảo đảm tiến độ các dự án quyết định tăng trưởng của tập đoàn trong các lĩnh vực. Các công ty than phải chủ động xây dựng lộ trình cụ thể, cân đối nguồn vốn, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng được giao.

Thứ hai, không ngừng đổi mới, hoàn thiện tổ chức sản xuất, phát triển nguồn nhân lực lành nghề, đáp ứng nhu cầu phát triển. Đổi mới công nghệ để góp phần tăng năng suất hàng năm ít nhất 5% so với năm trước, riêng đối với khâu sàng tuyển và một số công đoạn ngoài mặt bằng năng suất lao động phải tăng cao hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Thanh Hải
Nguồn : baocongthuong.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *