Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Hơn 70 cán bộ được tập huấn công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ”

( 13/11/2017 - 11:16 )

Từ 7 đến 9/8, tại Trường Quản trị Kinh doanh – Vinacomin, 73 cán bộ các công ty thành viên và đơn vị trực thuộc Tập đoàn đã được các chuyên gia về giới tập huấn về công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ” với các nội dung: Lồng ghép giới và bình đẳng giới trong sử dụng lao động của doanh nghiệp; thông tin 5 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới; Những biện pháp nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới v.v.

Trong thời gian tập huấn, các học viên còn được đại diện Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Tập đoàn phổ biến Định hướng công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ Vinacomin 2013-2014; kết quả công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ 6 tháng đầu năm 2013 và được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với Ban “Vì sự Phát triển phụ nữ” của Tổng Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ – Vinacomin.
Nguồn : (Vinacomin)