Rèm cuốn

Rèm cầu vồng

Rèm lá dọc

Rèm văn phòng

Rèm vải

Rèm roman

Rèm cửa sổ

Rèm cửa đẹp

Rèm cửa giá rẻ

Rèm cửa tphcm

Rèm cửa cao cấp

Rèm cửa phòng ngủ

Rèm cửa phòng khách

Rèm cửa chống nắng

Rèm cửa hàn quốc

Rèm gỗ

Rèm phòng tắm

Năm 2014, Tập đoàn TKV không ngừng đổi mới công tác khen thưởng

( 13/11/2017 - 2:05 )

Phát huy những kết quả đã đạt được, mục tiêu của công tác khen thưởng trong năm 2014 Tập đoàn đặt ra và quyết tâm thực hiện chính là bằng nhiều giải pháp đổi mới công tác khen thưởng, bảo đảm tính chính xác, công khai, công bằng. Chú trọng khen thưởng cho đối tượng là tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp. Quan tâm đến các hình thức tôn vinh, khen thưởng, bảo đảm tác dụng động viên, khích lệ và lôi cuốn các đối tượng khác tích cực phấn đấu.

Cũng theo Lãnh đạo Tập đoàn, căn cứ nguồn Quỹ khen thưởng của TKV năm 2014, Hội đồng TĐKT Tập đoàn sẽ xây dựng và giao mức thưởng cụ thể từ nguồn Quỹ khen thưởng của TKV theo các nội dung và chỉ tiêu thi đua mà Tập đoàn phát động bằng các Quy chế, Quy định cụ thể.

Mặt khác, Tập đoàn khuyến khích các đơn vị tự xét khen thưởng từ nguồn Quỹ khen thưởng của đơn vị cho các đối tượng có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động nhưng chưa đạt mức Tập đoàn khen thưởng, khen thưởng thành tích thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua do đơn vị chủ động phát động.