Rèm vải phòng ngủ

Rèm vải phòng khách

rèm vải chống nắng

Rèm cửa sổ

Rèm vải

Chấn chỉnh công tác khai báo điều tra tai nạn, sự số

( 13/11/2017 - 2:10 )

Nhằm rút kinh nghiệm và quản lý tốt công tác an toàn lao động, giảm thấp nhất những sự cố, tai nạn lao động, trong năm 2014, Tập đoàn chỉ đạo các đơn vị khai báo nghiêm túc, kịp thời và chính xác các vụ sự cố, tai nạn.

Theo đó, ngoài việc phải báo cáo các cấp có thẩm quyền những vụ sự cố, tai nạn lao động kịp thời và chính xác, giám đốc các đơn vị còn phải có trách nhiệm công khai, giải thích rõ nguyên nhân để xảy ra sự cố, tai nạn lao động, đồng thời giải quyết thoả đáng quyền lợi của người lao động khi bị xảy ra sự cố tai nạn. Lãnh đạo mà trực tiếp là giám đốc các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Tập đoàn và trước pháp luật nếu thực hiện sai quy định, hoặc để có đơn thư khiếu kiện về công tác an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị quan tâm hơn nữa đến công tác khám chữa bệnh và điều trị cho người lao động bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro xảy ra trong lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp v.v. Các đơn vị xây dựng các phương án thủ tiêu sự cố cụ thể trình Tập đoàn phê duyệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc để phấn đấu trong năm 2014 giảm 10% các loại tai nạn lao động so với năm 2013, phấn đấu triệt tiêu các vụ sự cố, tai nạn lao động nặng.

Nguồn : (Vinacomin.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *